1.

Bezpieczne gromadzenie oszczędności

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia decydujesz, jaką kwotę ma dostać Twoje dziecko między 18 a 25 urodzinami. Może być ona większa niż w umowie, jeśli towarzystwu uda się wypracować wyższe niż przewidziane zyski.

Wszystkie korzyści
2.

Pieniądze w razie śmierci fundatora

Warta Posag gwarantuje, że w przypadku śmierci opiekuna, dziecko dostanie na koniec umowy ustaloną kwotę, bez względu na to, ile składek zostało opłaconych. W razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku, może dodatkowo otrzymać określoną sumę ubezpieczenia.

Wszystkie korzyści
3.

Renta dla dziecka

W razie Twojej śmierci możemy zapewnić dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości. Dzięki temu będziesz miał pewność, że będzie miało pieniądze, np. na zdobycie wykształcenia, nawet gdy Ciebie zabraknie.

Wszystkie korzyści
4.

Przejęcie opłacania składek

Opcja przejęcia opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego gwarantuje, że dziecko dostanie ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę po osiągnięciu określonego w umowie wieku, nawet gdy nie będziesz mógł sam opłacać składek.

Wszystkie korzyści

Co warto wiedzieć o Warta Posag?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Opcje dodatkowe
 • Składki
 • Zawarcie umowy
 • Zmiany w umowie
 • Inne pytania
 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta Posag?
 • To program oszczędnościowo-ochronny, skierowany do rodziców, dziadków i wszelkich innych osób, które chcą zapewnić dziecku finansowe bezpieczeństwo.

 • Jakie zabezpieczenie uzyskuje moje dziecko jeśli kupię taką polisę?
 • Jeśli fundatorzy polisy dożyją do końca zadeklarowanego okresu ubezpieczenia, dostanie ono ustaloną kwotę. Odbierze ją również w razie wcześniejszej śmierci rodzica, bo WARTA przejmie opłacanie składek.

  Dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony o:

  - wypłatę renty posagowej dla dziecka, w razie śmierci fundatora (co miesiąc do końca okresu ubezpieczenia),

  - jednorazową wypłatę w razie zgonu fundatora na skutek wypadku,

  - przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa fundatora,

  - wypłatę w razie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku,

  - wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego,

  - wypłatę w razie poważnego zachorowania dziecka.

   

  Zobacz też Poradnik: Dlaczego nie można porównywać polisy posagowej z lokatą?

 • Jak działa opcja Renty Posagowej?
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego fundatora (np. rodzica) dziecko będzie dostawało miesięczną rentę w wysokości 2% lub 4% aktualnej sumy ubezpieczenia miesięcznie. Renta wypłacana jest od dnia zgonu ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

  Świadczenie z tytułu tej umowy powiększane jest w związku z udziałem w zysku, więc może być nieco większe niż zakładana przy zawieraniu umowy.

   

  Zobacz też Poradnik: Dlaczego nie można porównywać polisy posagowej z lokatą?

 • Jak działa opcja ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku?
 • W przypadku powstania inwalidztwa współubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku, wypłacane jest świadczenie, którego wysokość zależy od stopnia uszczerbku określonego w tabeli w OWU.

   

  Pamiętaj! Przy poważniejszych urazach maksymalnie wypłacane jest 100 proc. sumy ubezpieczenia i wtedy umowa dodatkowa ulega rozwiązaniu. Podstawowa umowa jest jednak kontynuowana.

 • Jak mogę chronić dziecko przed skutkami mojego wypadku?
 • Dokupując dwie opcje dodatkowe: ubezpieczenia przejęcia opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa oraz zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku.

  Pierwsza działa w ten sposób, że WARTA przejmuje na siebie obowiązek opłacania zadeklarowanych przez Klienta składek, dzięki czemu dziecko po osiągnięciu określonego w umowie wieku dostanie kwotę nie mniejszą niż uzgodnioną przy zawieraniu umowy.

  Druga przewiduje wypłatę uzgodnionej sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego.

   

  Pamiętaj! Realizacja drugiej umowy dodatkowej nie powoduje rozwiązania umowy głównej. To znaczy, że po osiągnięciu określonego w umowie wieku otrzyma niezależnie kwotę wynikająca z umowy głównej.

 • Jaka jest składka minimalna?
 • Miesięczna - 100 zł, kwartalna - 296 zł, półroczna - 578 zł i roczna - 1111 zł. 

 • Co stanie się z polisą, gdy nie będę mógł opłacać składek?
 • Losy polisy zależą od tego, jak długo już ją posiadasz i jak długo trwa zwłoka w opłacaniu składek.

  Skontaktuj się ze swoim agentem, który powinien doradzić Ci, co zrobić w takiej sytuacji.

   

  Zobacz też poradnik: Co zrobić gdy nie mam pieniędzy na opłatę składek za polisę posagową?

 • Jak wygląda procedura zawarcia umowy?
 • Zawarcie umowy ubezpieczenie następuje na podstawie wypełnionego wniosku dostarczonego do siedziby WARTY, pod warunkiem wpłaty pierwszej składki.

  Już od momentu dostarczenia kompletnego wniosku do zakładu ubezpieczeń i opłaty pierwszej składki obowiązuje ochrona tymczasowa, która obejmuje zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku.

  Pełna ochrona rozpoczyna się od dnia wystawienia dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Na ile lat obliczona jest taka umowa?
 • Minimalny okres, na jaki można podpisać taką umowę to 5 lat.

  Maksymalny okres może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) nie może na koniec planowanego okresu ubezpieczenia mieć więcej niż 70 lat, w przypadku umów ze składką okresową. 

 • Czy wymagane są badania medyczne?
 • W większości wypadków nie. Wystarczy wypełnienie ankiety, w której ubezpieczający określa stan swojego zdrowia. Może zostać skierowany na bezpłatne badanie, jeśli z ankiety wynika, że może być poważnie chory.

   

  Pamiętaj! Podanie nieprawdy w ankiecie medycznej może być podstawą do zmniejszania ewentualnej wypłaty, a nawet odmowy. 

 • Ile trzeba mieć lat, żeby zawrzeć ubezpieczenie posagowe?
 • Ubezpieczony (rodzic, dziadkowie) musi mieć nie więcej niż 65 lat. Współubezpieczone dziecko – nie ukończone 18 lat.


 • Jak WARTA zapewnia utrzymanie realnej wartości polisy?
 • W każdą rocznicę polisy proponujemy indeksację, czyli podniesienie składki o określony procent (wskaźnik indeksacyjny) lub o połowę tej wartości. Równocześnie podnoszona jest suma ubezpieczenia, co zapewnia utrzymanie realnej wartości środków na polisie. To Ty decydujesz, czy Twoja składka i suma ubezpieczenia ma  zostać zindeksowana.

   

  Pamiętaj! 100 tys. zł będzie miało niższą wartość za 10 lat, niż ma obecnie.

 • Kiedy mogę dokupić opcje dodatkowe?
 • Tylko jednocześnie z umową podstawową można dokupić opcję renty posagowej.

  Przy zawieraniu umowy oraz w każdą jej rocznicę można zawrzeć umowy obejmujące:

  - zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku,

  - powstanie inwalidztwa współubezpieczonego w wyniku wypadku,

  - przejęcie opłacania składek w przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczonego,

 • Kiedy okres ubezpieczenia może zostać skrócony?
 • W przypadku rozpoczęcia przez współubezpieczone dziecko nauki w szkole wyższej, zawarcia związku małżeńskiego czy zostania rodzicem. Jeśli ubezpieczający żyje, potrzebna jest jego zgoda.

 • Kiedy umowa wygaśnie?
 • Okres ubezpieczenia nie może kończyć się wcześniej niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym współubezpieczony ukończy 18 lat ale nie później niż w pierwszą rocznicę polisy przypadającą po dniu, w którym współubezpieczony ukończy 25 lat.

  Można zerwać umowę wcześniej, ale wtedy wypłacamy tylko tzw. wartość wykupu polisy. O jej wysokości informujemy co roku w specjalnym piśmie.

 • Co stanie się z polisą po śmierci współubezpieczonego dziecka?
 • W razie śmierci współubezpieczonego dziecka, rodzic może objąć ochroną inne dziecko. Dzięki temu, umowa nie ulega rozwiązaniu. Suma ubezpieczenia i składka pozostają bez zmian.

  Nie zmienia się też okres ubezpieczenia, nawet jeśli dla nowo wskazanego współubezpieczonego dziecka, kończy się on po 25 urodzinach. W przypadku, gdy dla nowo wskazanego dziecka okres ubezpieczenia skończyłby się przed ukończeniem 18 lat, okres ubezpieczenia wydłuża się, ale czas opłacania składek nie zmienia się. Jednak przez ten dodatkowy okres ubezpieczenia, dopisywane są zyski.

  Jeśli ubezpieczający nie wskaże innego współubezpieczonego dziecka, dostanie zwrot sumy składek wpłaconych z tytułu umowy podstawowej i opcji dodatkowych lub wartość wykupu w zależności od tego, która z kwot będzie większa.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...