Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Plan Akcyjny Aktywny

Bieżąca wartość: 163,71 pln 3

Opis

Skierowany jest do inwestorów oczekujących bardzo wysokich zysków i gotowych do poniesienia dużego ryzyka wynikającego z inwestowania w fundusze akcyjne. Przy dobrej koniunkturze na giełdzie papierów wartościowych stopa zwrotu z akcji rzeczywiście może przewyższyć zyski możliwe do osiągnięcia z inwestycji w innego rodzaju instrumenty finansowe.

 

Modelowa struktura aktywów Planu Akcyjnego Aktywnego przedstawia się w sposób następujący: 5% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy pieniężnych, 5% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki uczestnictwa funduszy dłużnych, 90% wartości aktywów jest lokowanych w jednostki funduszy akcyjnych.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2012-07-12 do 2018-01-16
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
14,56%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Planu
20171231 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 701.5 KB
20171130 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 703 KB
20170931 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 701.5 KB
20170831 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 681.4 KB
20170630 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 682.1 KB
20170331 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 680.1 KB
20170228 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 679.2 KB
20170131 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 684.8 KB
20161231 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 685.5 KB
20161031 Plan Akcyjny Aktywny Karta Funduszu .pdf 683.9 KB
2016-06_WARTA_Plan_Akcyjny_Aktywny.pdf 169 KB
Sprawozdania
Plan Akcyjny Aktywny sprawozdanie polroczne 31.12.2012.pdf 84.9 KB
Plan Akcyjny Aktywny sprawozdanie roczne 31.12.2012.pdf 89.3 KB
Plan_Akcyjny_Aktywny_sprawozdanie_polroczne_30_06_2013.pdf 85.2 KB
Plan_Akcyjny_Aktywny_31_12_2013.pdf 86.4 KB
Plan_Akcyjny_Aktywny_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 135.2 KB
Plan Akcyjny Aktywny - 30.06.2014.pdf 192.4 KB
Plan Akcyjny Aktywny_sprawozdanie_polroczne_ 31-12-2014..pdf 271.7 KB
Plan Akcyjny Aktywny_sprawozdanie_roczne _31.12.2014..pdf 291.5 KB
Profit Plan Akcyjny Aktywny_sprawozdanie polroczne 30.06.2015.pdf 225.5 KB
PLAN_AKCYJNY_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.8 KB
PLAN_AKCYJNY_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.3 KB
PLAN_AKCYJNY_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
PLAN_AKCYJNY_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.2 KB
PLAN_AKCYJNY_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.7 KB
PLAN_AKCYJNY_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.4 KB

Fundusze Otwarte