Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz KBC Globalny Obligacyjny

Bieżąca wartość: 100,60 pln 3

Opis

Aktywa Funduszu KBC Globalny Obligacyjny dawniej KBC Zmiennej Alokacji inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji. 

 

KBC Subfundusz Globalny Obligacyjny(dawniej KBC Zmiennej Alokacji) umożłiwia wypracowanie w długim terminie atrakcyjnej stopy zwrotu z uwagi na elastyczną politykę inwestycyjną, która może być na bieżąco dopasowywana do sytuacji rynkowej. Zarządzający, w zależności od sytuacji rynkowej, może zwiększać lub zmniejszać udział akcji bądź instrumentów bezpiecznych (np. obligacji lub instrumentów pieniężnego) w portfelu od 0% do 100%.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2012-07-25 do 2018-01-16
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-9,08%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte