Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Warta Aktywny

Bieżąca wartość: 60,09 pln 3

Opis

Portfel lokat Funduszu Warta Aktywny obejmuje dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.

Celem Funduszu Warta Aktywny jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka i ograniczaniu wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję w dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Z uwagi na profil Funduszu, akcje stanowić mogą do 60% wartości aktywów netto Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2000-05-15 do 2018-01-16
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
15,09%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Korekta Wyceny
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_korekta_wyceny_17-28.08.2017.pdf 335.1 KB
Sprawozdania
Fundusz Warta Aktywny - 30.06.2014.pdf 168.1 KB
Fundusz Warta Aktywny - sprawozdanie roczne 31.12.2013.pdf 140.5 KB
Fundusz Warta Aktywny - sprawozdanie polroczne 31.12.2013.pdf 276.2 KB
Fundusz Warta Aktywny_sprawozdanie_polroczne_31.12.2014..pdf 219.6 KB
Fundusz Warta Aktywny_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 196.2 KB
Fundusz Warta Aktywny - 30.06.2015.pdf 115.8 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.8 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.2 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.8 KB
FUNDUSZ_WARTA_AKTYWNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.3 KB
Karta Funduszu
20171231 Aktywny Karta Funduszu .pdf 693.4 KB
20171130 Aktywny Karta Funduszu .pdf 692.7 KB
20170831 Aktywny Karta Funduszu .pdf 673.2 KB
20170630 Aktywny Karta Funduszu .pdf 675.8 KB
20170430 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.6 KB
20170331 Aktywny Karta Funduszu .pdf 671.9 KB
20170228 Aktywny Karta Funduszu .pdf 676.7 KB
20170131 Aktywny Karta Funduszu .pdf 679.4 KB
20161231 Aktywny Karta Funduszu .pdf 681.2 KB
20160531 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.1 KB
20160331 Aktywny Karta Funduszu .pdf 554.7 KB
20160229 Aktywny Karta Funduszu .pdf 553.5 KB
20160131 Aktywny Karta Funduszu .pdf 548.9 KB
20160131 Aktywny Karta Funduszu .pdf 548.9 KB
20161031 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.1 KB
WARTA Aktywny Karta 310815.pdf 342 KB
WARTA Aktywny Karta 140815.pdf 343.4 KB
WARTA Aktywny Karta 300615.pdf 343.9 KB
WARTA Aktywny Karta 310315.pdf 342.2 KB
WARTA Aktywny Karta 300415.pdf 341.5 KB
20160430 Aktywny Karta Funduszu .pdf 672.5 KB
WARTA Aktywny Karta 270215.pdf 335.2 KB
WARTA Aktywny Karta 270215.pdf 335.2 KB
WARTA Aktywny Karta 310115.pdf 329.5 KB
WARTA Aktywny Karta 311214.pdf 339 KB
WARTA Aktywny Karta 301114.pdf 337.5 KB
WARTA Aktywny Karta 301114.pdf 337.5 KB
WARTA Aktywny Karta 300914.pdf 344.8 KB
WARTA_Aktywny_Karta_09_14.pdf 340.5 KB
WARTA_Aktywny_Karta_10_14.pdf 341.2 KB
20160630 Aktywny Karta Funduszu .pdf 671.2 KB
20160731 Aktywny Karta Funduszu .pdf 670.4 KB
20170930 Aktywny Karta Funduszu .pdf 693.7 KB

Fundusze Otwarte