Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Aktywna Czwórka - Wariant 100

Bieżąca wartość: 99,89 pln

Opis

Aktywna Czwórka to 3,5 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od wyniku indeksu BNP Paribas Flexible Star Managers (PLN hedged) Index.

  • 3,5-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 65% partycypacji w wyniku indeksu
  • ochrona kapitału na poziomie 100% składki alokacyjnej

 

Instrument bazowy: BNP Paribas Flexible Star Managers (PLN hedged) Index
kod Bloomberg: BNPIFLSM Index*
Adres strony internetowej: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=gLekiNphcxerawwDIsmW1w%3d%3d&subid=nODSpIlUJ8jYDuTUwbkwpw%3d%3d
 
*Możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 

 

Okres ubezpieczenia trwa od 24.08.2015 roku do 19.02.2019 roku.

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2015-08-24 do 2018-01-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
2,69%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU_Aktywna_Czworka_W100.pdf 270.5 KB
Karta produktu
Aktywna Czworka W100_20170711_151628.pdf 244.3 KB

Polisy Strukturyzowane