Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki


Wyświetlanie 1 - 20 z 191 rezultatów.
z 10
Nazwa Profil ryzyka Wycena Zmiana od poprzedniej wyceny [%] Stopa zwrotu 1m [%] Stopa zwrotu 6m [%] Stopa zwrotu 12m [%]
Warta PKO Papierów Dłużnych Plus 2 169.23 0.14 -0.02 1.34 3.81
Warta PKO Akcji Plus 3 102.08 1.22 5.11 7.05 19.71
Warta NN Stabilnego Wzrostu 2 280.13 0.49 1.93 1.91 8.07
WARTA Wzrostu i Dochodu 3 32.39 0.53 2.11 -3.66 -0.67
WARTA UniStabilny Wzrost 3 183.15 0.30 1.40 2.94 9.33
WARTA UniObligacje: Nowa Europa 3 194.73 -0.04 -0.50 -2.82 -1.05
WARTA UniObligacje Aktywny 2 156.34 0.10 0.09 1.47 6.72
WARTA UniLokata 1 120.40 0.01 0.22 1.24 2.37
WARTA UniKorona Zrównoważony 3 345.21 0.51 2.91 2.74 10.72
WARTA UniKorona Pieniężny 2 216.90 0.05 0.24 1.88 4.21
WARTA UniKorona Obligacje 2 346.42 0.07 0.12 1.60 4.42
WARTA UniKorona Obligacje 346.42 0.07 0.12 1.60 4.42
WARTA UniKorona Akcje 4 245.66 1.00 4.58 5.92 18.13
WARTA UniAkcje: Turcja 5 66.88 -3.21 0.44 -6.24 11.10
WARTA UniAkcje Wzrostu 4 119.18 0.72 3.78 3.30 13.63
WARTA UniAkcje Nowa Europa 4 137.29 -0.10 3.80 6.90 17.14
WARTA UniAkcje Małych i Średnich Spółek 3 112.91 0.17 4.53 -0.33 8.27
WARTA TAURUS 3 160.30 0.75 3.44 4.55 12.94
WARTA Superfund Trend BIS 4 87.20 -0.37 7.36 25.70 27.15
WARTA Skarbowy 2 1091.35 0.13 -0.16 0.14 0.49
Wyświetlanie 1 - 20 z 191 rezultatów.
z 10