Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki


Wyświetlanie 1 - 20 z 191 rezultatów.
z 10
Nazwa Profil ryzyka Wycena Zmiana od poprzedniej wyceny [%] Stopa zwrotu 1m [%] Stopa zwrotu 6m [%] Stopa zwrotu 12m [%]
WARTA Allianz Akcji Plus Dynamiczny 96.28 1.54 -4.80 -3.34 -5.75
Fundusz KBC Globalny Obligacyjny 3 100.60 0.21 -3.08 -5.72 -9.08
WARTA PKO Akcji Dynamiczny 351.98 -0.10 -2.94 5.56 9.24
Fundusz Wielu Klas Aktywów 3 1104.42 -0.48 -2.22 -6.15 -3.82
WARTA Open Finance Aktywnej Alokacji 3 95.19 -0.10 -1.32 - -
WARTA Open Finance Stabilnego Wzrostu 3 111.15 0.13 -0.78 - -
WARTA Quercus Agresywny 5 174.51 0.76 -0.75 10.96 16.17
WARTA UniObligacje: Nowa Europa 3 194.73 -0.04 -0.50 -2.82 -1.05
WARTA PKO Obligacji Bezpieczny 284.55 0.12 -0.30 -1.17 0.95
WARTA Skarbowy 2 1091.35 0.13 -0.16 0.14 0.49
WARTA Novo Papierów Dłużnych 2 189.08 -0.35 -0.10 -4.22 -1.98
WARTA Quercus Selektywny 4 140.77 0.33 -0.07 5.42 12.98
WARTA Allianz PIMCO Income 2 107.21 0.00 -0.06 - -
Fundusz KBC Delta 2 132.04 0.02 -0.05 0.12 0.92
WARTA Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych 2 112.05 0.05 -0.02 0.66 4.03
Warta PKO Papierów Dłużnych Plus 2 169.23 0.14 -0.02 1.34 3.81
WARTA Allianz Obligacji Plus 2 169.17 -0.15 0.02 1.22 2.48
WARTA Novo Obligacji Przedsiębiorstw 2 225.50 -0.14 0.02 -1.58 0.13
WARTA Aviva Investors Depozyt Plus 2 179.34 0.02 0.05 0.83 1.87
WARTA Gwarantowany 1 122.22 0.00 0.07 0.34 0.55
Wyświetlanie 1 - 20 z 191 rezultatów.
z 10