Key Visual typu I Modele 3D

Pozycjonowany model 3D powinien być umieszczany optycznie w środku sześcianu. Oznacza to, że obiekt jest pozycjonowany między dwiema przednimi ścianami a tylną. Daje to efekt grafiki osadzonej wewnątrz otwartego od góry sześcianu stanowiącego część KV Warty. Przygotowana została sekcja downloads, zawierająca m.in. spozycjonowane renderowane modele 3D w KV Warty. W materiałach drukowanych spozycjonowane renderowane obiekty ustawione są zawsze pod kątem 30°, przy założeniu, że przedmiot ustawiony do odbiorcy lewym profilem ma 0° i obracany jest o ustalony kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

W celu ułatwienia osadzania renderowanych modeli 3D w KV został stworzony grid. Kolejne linie gridu wyznaczone zostały poprzez pomniejszenie wyjściowego sześcianu o 15%. Obiekty osadzone w KV mogą w niewielkim stopniu naruszać zaznaczony na różowo jego wewnętrzny margines. Pozostałe linie pomagają dobrać odpowiedni rozmiar osadzanego elementu. Przedmioty, których ciężar optyczny jest większy, powinny koncentrować się bliżej linii wyznaczonych w środku, tak aby ich wielkość nie była zbyt duża i przytłaczająca dla KV. Jeśli stosowany KV będzie kadrowany, należy ocenić, czy osadzony obiekt nie wymaga korekty optycznej, pomniejszenia czy przesunięcia.

Kadrowanie pionowe jednostronne

Przy pionowym kadrowaniu jednostronnym KV Warty osadzony model 3D należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu modelu 3D należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną. Podczas kadrowania pionowego jednostronnego modele 3D takich obiektów jak samochody należy zawsze umieszczać na spad.

Kadrowanie pionowe dwustronne

Przy pionowym kadrowaniu dwustronnym KV Warty osadzony model 3D należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu modelu 3D należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną. Podczas kadrowania pionowego dwustronnego modele 3D takich obiektów jak samochody należy zawsze umieszczać na spad.

Pozycjonowanie na spad

Osadzane renderowane modele 3D mogą być kadrowane z prawej strony na spad, po uprzednim powiększeniu, tak jak na pokazanym przykładzie, z zachowaniem wyznaczonych pozostałych marginesów.