Key Visual typu I Zdjęcia szparowane

Pozycjonowane zdjęcie powinno być umieszczane optycznie w środku sześcianu. Oznacza to, że jest pozycjonowane między dwiema przednimi ścianami a tylną. Daje to efekt grafiki osadzonej wewnątrz otwartego od góry sześcianu stanowiącego część KV Warty. Przygotowana została sekcja downloads, zawierająca spozycjonowane zdjęcia szparowane w KV Warty. W materiałach drukowanych spozycjonowane zdjęcia szparowane ustawione są zawsze pod kątem 30°, przy założeniu, że przedmiot ustawiony do odbiorcy lewym profilem ma 0° i obracany jest o ustalony kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Pozycjonowane zdjęcie powinno być umieszczane optycznie w środku sześcianu. Oznacza to, że jest pozycjonowane między dwiema przednimi ścianami a tylną. Daje to efekt grafiki osadzonej wewnątrz otwartego od góry sześcianu stanowiącego część KV Warty. Przygotowana została sekcja downloads, zawierająca spozycjonowane zdjęcia szparowane w KV Warty. W materiałach drukowanych spozycjonowane zdjęcia szparowane ustawione są zawsze pod kątem 30°, przy założeniu, że przedmiot ustawiony do odbiorcy lewym profilem ma 0° i obracany jest o ustalony kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Kadrowanie pionowe jednostronne

Przy pionowym kadrowaniu jednostronnym KV Warty osadzone zdjęcie szparowane należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu zdjęcia szparowanego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną.

Kadrowanie pionowe dwustronne

Przy pionowym kadrowaniu dwustronnym KV Warty osadzone zdjęcie szparowane należy proporcjonalnie pomniejszyć względem jego środka. Po przeskalowaniu zdjęcia szparowanego należy zawsze uwzględnić ewentualną korektę optyczną. W niektórych przypadkach, przy bardzo wąskim kadrowaniu dopuszcza się osadzanie zdjęcia szparowanego na spad.

Pozycjonowanie na spad

Osadzane zdjęcia szparowane mogą być kadrowane z prawej strony na spad, po uprzednim powiększeniu, tak jak na pokazanym przykładzie, z zachowaniem wyznaczonych pozostałych marginesów.

Wysunięcie poza pole KV

W przypadku gdy zdjęcie szparowane zostało wysunięte poza pole KV Warty, należy zawsze sprawdzić granicę wysunięcia zdjęcia i dopasować ją do opisanej wytycznej. Górną granicę wysunięcia wyznacza wierzchołek KV Warty. Zdjęcie nie może wykraczać poza linię wyznaczającą granicę wysunięcia.