Ulotka A5 Konstrukcja layoutu – wnętrze

Rys. 1 pokazuje marginesy ulotki A5. We wnętrzu ulotki stosowane są zdjęcia wpisane w kadrowany sześciokąt, którego wysokość wynosi 50 mm. Obrazy posiadają margines zdjęcia o wartości 120% wielkości sześciokąta. Na rys. 1 pokazane jest przykładowe pozycjonowanie zdjęć.

W obrębie jednego layoutu ulotki A5 nie należy umieszczać więcej niż dwóch zdjęć. Istotne jest także, aby nie pozycjonować dwóch zdjęć obok siebie w jednej linii.

Ikony znajdujące się w ulotce A5, umieszczone są w kontenerze o wielkości 18 x 18 mm, który jest odsunięty od tekstu o wartość 1,5 K.

Pracując nad layoutem, należy korzystać z przygotowanego szablonu.