Ulotka DL Typografia – okładka

Dla ulotki DL należy stosować od jednej do trzech linijek hasła reklamowego, które pozycjonowane jest do góry ramki tekstowej. Można zastosować wyróżnienie w haśle, którego zasady opisane są w dziale Typografia (rys. 3). Tekst określający kategorię produktu może zajmować od jednej do dwóch linijek, pozycjonowany jest do dołu do dolnej krawędzi ramki tekstowej.

1. Kategoria produktu Merriweather Sans Bold wielkość/interlinia – 10/12 pt kolor – B1 2. Hasło reklamowe Merriweather Sans Bold wielkość/interlinia – 26/31,2 pt kolor – B1/ kolor wyróżnienia – C2 3. MATERIAŁ MARKETINGOWY Merriweather Sans Regular WERSALIKI wielkość – 7 pt kolor – Grey