Ulotka DL Typografia – wnętrze

1. Tytuł Merriweather Sans Bold wielkość/interlinia – 12/14,4 pt kolor – B1 / kolor wyróżnienia – C2 2. Podtytuł Merriweather Sans Bold wielkość/interlinia – 10/12 pt kolor – B1

3. Tekst podstawowy Merriweather Sans Light/Bold wielkość/interlinia – 8/11 pt kolor – B1 5. Tekst tabelowy Merriweather Sans Light wielkość/interlinia – 7/9 pt wielkość/interlinia – 6/8,25 pt kolor – Grey