Ubezpieczenie młodzieży szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych (grupowe NNW Szkolne)

Grupowe NNW Szkolne to oferta skierowana do placówek oświatowych, które chcą ubezpieczyć grupowo w zakresie NNW  uczniów, a także nauczycieli i pracowników. Dodatkowo umowę NNW można rozszerzyć o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i/lub placówki oświatowej. 

Co zyskujesz

Dwa warianty do wyboru

Wariant 1 - podstawowy oraz wariant 2 rozszerzony o dodatkowe świadczenia i klauzule.

Assistance dla ucznia i nauczyciela

Pełen pakiet usług assistance dostępny jest w zakresie podstawowym np. wizyta lekarza, transport medyczny, dostawa leków czy opieka domowa po hospitalizacji. Uczniom zapewniamy dodatkowo korepetycje z wybranych przedmiotów.

Co obejmuje grupowe NNW Szkolne

Czego nie ubejmuje Grupowe NNW szkolne

Może zainteresuje Cię również

Porównanie zakresu ochrony

Warianty ubezpieczenia Grupowe NNW szkolneWariant 1Wariant 2

Sam określasz okres działania ubezpieczenia

Sam określasz okres działania ubezpieczenia

Sam określasz okres działania ubezpieczenia

Śmierć w wyniku NW – 100%

Śmierć w wyniku NW – 100%

Śmierć w wyniku NW – 100%

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

(100%)

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego

(100%)

Śmierć w wyniku NW na terenie placówki szkolnej – 200%

Śmierć w wyniku NW na terenie placówki szkolnej – 200%

(100%)

Śmierć w wyniku NW na terenie placówki szkolnej – 200%

(100%)

Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego

Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego

Śmierć w wyniku nowotworu złośliwego

Śmierć z powodu wrodzonej wady serca

Śmierć z powodu wrodzonej wady serca

Śmierć z powodu wrodzonej wady serca

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego

Śmierć rodzica/opiekuna prawnego

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Pobyt w szpitalu w wyniku choroby

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek powyżej 50% – wypłata 100%

Stały uszczerbek powyżej 50% – wypłata 100%

Stały uszczerbek powyżej 50% – wypłata 100%

Pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu – 1%

Pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu – 1%

Pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenia/użądlenia i inne urazy niepowodujące stałego uszczerbku na zdrowiu – 1%

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

(10%, maks. 1 000 zł

Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

(10%, maks. 1 000 zł)

Zasiłek dzienny

Zasiłek dzienny

Zasiłek dzienny

+(0,06% dziennie)

Koszty leczenia NNW w RP

Koszty leczenia NNW w RP

Koszty leczenia NNW w RP

(7% leczenie szpitalne i ambulator.)

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne

Dzienne świadczenie szpitalne

Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych

Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych

Pokrycie kosztów nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych

Usługi assistance

Usługi assistance

(suma 5 000 zł)

Usługi assistance

+(suma 5 000 zł)

Obejmuje amatorskie i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno w szkole, jak i poza szkołą – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych)

Obejmuje amatorskie i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno w szkole, jak i poza szkołą – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych)

Obejmuje amatorskie i wyczynowe uprawianie każdego rodzaju sportu (również sportów wysokiego ryzyka) zarówno w szkole, jak i poza szkołą – w klubach sportowych, sekcjach (udział w treningach, zawodach sportowych)

OC studenta

OC studenta

OC studenta

Przydatne dokumenty