Informacje dla Klientów
Grupy Warta

Drodzy Klienci!
W trosce o zdrowie Wasze, naszych Agentów i Pracowników zachęcamy 
do kontaktowania się z nami i z naszymi Agentami za pomocą telefonu lub Internetu. 
Sprawdź, jak możesz się z nami skontaktować

 

Informacja o likwidacji subfunduszy

Informujemy, że w dniu 13.09.2018 r., w wyniku decyzji PKO TFI o likwidacji subfunduszy, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK): Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta zostały przejęte przez odpowiednio UFK: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma i od wskazanego dnia nie ma możliwości zbywania i nabywania jednostek ww. funduszy przejmowanych.

W związku z powyższym, w dniu 13.09.2018 r., miała miejsce ostatnia wycena UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta. W przypadku posiadania środków w UFK wymienionych w poprzednim zdaniu jednostki uczestnictwa zostały umorzone wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. a za otrzymaną kwotę Towarzystwo nabyło, wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. jednostki uczestnictwa UFK odpowiednio: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

W przypadku posiadania we wzorcu inwestowania następujących UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta, w dniu 14.09.2018 r. ich wskazanie zostało zastąpione odpowiednio przez UFK: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

W związku z powyższym, w dniu 13.09.2018 r., miała miejsce ostatnia wycena UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta. W przypadku posiadania środków w UFK wymienionych w poprzednim zdaniu jednostki uczestnictwa zostały umorzone wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. a za otrzymaną kwotę Towarzystwo nabyło, wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. jednostki uczestnictwa UFK odpowiednio: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

W przypadku posiadania we wzorcu inwestowania następujących UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta, w dniu 14.09.2018 r. ich wskazanie zostało zastąpione odpowiednio przez UFK: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

Zmiana adresu Centrum Windykacji Należności od 27 listopada 2017 roku.

Uprzejmie informujemy, że od 27 listopada 2017 r. zmienia się adres Centrum Windykacji Należności TUiR / TUnŻ Warta S.A.
Jesteśmy dostępni w biurowcu Orion Business Tower przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.

Numery telefonów, adresy mailowe i numer faksu pozostają bez zmian: 504 40 80 90CWN@warta.pl, faks: 42 293 10

Numery telefonów, adresy mailowe i numer faksu pozostają bez zmian: 504 40 80 90CWN@warta.pl, faks: 42 293 10

Komunikat dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. posiadających ubezpieczenie Warta Aktywny Kapitał

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 listopada 2017 rozszerzona została lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w Wariancie 1 Indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Warta Aktywny Kapitał, dostępnego dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Lista nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

Wybierz wariant L.p. Nazwa funduszu Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu Kategoria funduszu Profil ryzyka Waluta jednostek uczestnictwa

1 Warta Allianz PIMCO Income Subfundusz Allianz PIMCO Income A 2 PLN

2 Warta Allianz PIMCO Global High Yield Bond Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond B 4 PLN

3 Warta Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond B 4 PLN

4 Warta Esaliens Akcji Azjatyckich Esaliens Akcji Azjatyckich
(poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji Azjatyckich)
A 6 PLN

5 Warta Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych B 2 PLN

6 Warta Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN hedged) A 3 PLN

7 Warta Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global Diversified Growth (PLN hedged) A 3 PLN

8 Warta Skarbiec Depozytowy DPW Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWY A 2 PLN

9 Warta Skarbiec Małych i Średnich Spółek Subfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK A 5 PLN

10 Warta Skarbiec Market Opportunities Subfundusz SKARBIEC – Market Opportunities A 4 PLN

* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia

Lista funduszy w Wariancie 2 Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał nie uległa zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może tworzyć nowe fundusze i likwidować fundusze. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązuje
od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia jej aktualizacji.
Zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Wybierz wariant L.p. Nazwa funduszu Nazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszu Kategoria funduszu Profil ryzyka Waluta jednostek uczestnictwa

1 Warta Allianz PIMCO Income Subfundusz Allianz PIMCO Income A 2 PLN

2 Warta Allianz PIMCO Global High Yield Bond Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond B 4 PLN

3 Warta Allianz PIMCO Emerging Markets Bond Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond B 4 PLN

4 Warta Esaliens Akcji Azjatyckich Esaliens Akcji Azjatyckich
(poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji Azjatyckich)
A 6 PLN

5 Warta Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych B 2 PLN

6 Warta Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN hedged) A 3 PLN

7 Warta Schroder ISF Global Diversified Growth Schroder ISF Global Diversified Growth (PLN hedged) A 3 PLN

8 Warta Skarbiec Depozytowy DPW Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWY A 2 PLN

9 Warta Skarbiec Małych i Średnich Spółek Subfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK A 5 PLN

10 Warta Skarbiec Market Opportunities Subfundusz SKARBIEC – Market Opportunities A 4 PLN

* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia

Lista funduszy w Wariancie 2 Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał nie uległa zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może tworzyć nowe fundusze i likwidować fundusze. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązuje
od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia jej aktualizacji.
Zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Ostrzeżenie dla Klientów Grupy Warta

Informujemy, że poniżej wskazane firmy nie mają pełnomocnictw do działania w imieniu spółek Grupy Warta.

 • Agent ubezpieczeniowy prowadzący działalność na ul  Strażackiej 2, 44-352 Czyżowice oraz Rynek 15, 44-300 Wodzisław Śląski
 • Centrum Logistyki Finansowej
 • Goldberg & Sons Spółka z o.o
 • Eu4ya
 • Kancelaria Finansowa Eu4ya
 • Krakowska Kancelaria Finansowa
 • Warszawska Kancelaria Finansowa
 • Gdańska Kancelaria Finansowa
 • Małopolskie Centrum Finansowe
 • Krakowskie Centrum Finansowe
 • Mazowiecka Izba Finansowa
 • Life Insurance
 • Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską

Komisji Nadzoru Finansowego przygotowała wyszukiwarkę Agentów ubezpieczeniowych, w której można sprawdzić, czy dana osoba lub podmiot jest zarejestrowany jako Agent ubezpieczeniowy i z jakimi towarzystwami ubezpieczeniowymi współpracuje. Link do wyszukiwarki KNF.

 • Agent ubezpieczeniowy prowadzący działalność na ul  Strażackiej 2, 44-352 Czyżowice oraz Rynek 15, 44-300 Wodzisław Śląski
 • Centrum Logistyki Finansowej
 • Goldberg & Sons Spółka z o.o
 • Eu4ya
 • Kancelaria Finansowa Eu4ya
 • Krakowska Kancelaria Finansowa
 • Warszawska Kancelaria Finansowa
 • Gdańska Kancelaria Finansowa
 • Małopolskie Centrum Finansowe
 • Krakowskie Centrum Finansowe
 • Mazowiecka Izba Finansowa
 • Life Insurance
 • Kancelaria Prawna Finansowana przez Unię Europejską

Komisji Nadzoru Finansowego przygotowała wyszukiwarkę Agentów ubezpieczeniowych, w której można sprawdzić, czy dana osoba lub podmiot jest zarejestrowany jako Agent ubezpieczeniowy i z jakimi towarzystwami ubezpieczeniowymi współpracuje. Link do wyszukiwarki KNF.

Ubezpiecz się zdalnie