Twoja podróż
Wyszukaj
18 maj 2022 (00:00) – 24 maj 2022 (23:59)
Liczba podróżnych
Ochrona dodatkowa

Ubezpieczenie turystyczne

Używając naszego kalkulatora, w kilka chwil kupisz polisę online. Niezależnie czy planujesz wyjazd za granicę, czy też rozpoczynasz wycieczkę po Polsce, w każdym z tych przypadków warto mieć ubezpieczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Co obejmuje polisa WARTA TRAVEL na wyjazd zagraniczny?

Ubezpieczenie WARTA TRAVEL, w zakresie podstawowym, obejmuje koszty leczenia nagłych zachorowań, w tym na COVID-19, następstw chorób przewlekłych i nieszczęśliwych wypadków wraz z usługami assistance takimi jak: transport Ubezpieczonego, poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie i in.

Czy będę chroniony jeśli w jakimś kraju przebywam dłużej niż rok licząc wstecz od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia WARTA TRAVEL?

Jeżeli przebywasz za granicą w celu kształcenia (np. w ramach programu kształcenia i wymiany młodzieży Erasmus – lub innego programu naukowego) lub jesteś oddelegowany przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą i przebywasz tam nawet rok bez przerwy, przed datą zawarcia ubezpieczenia WARTA TRAVEL, to jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową i będą Ci przysługiwać świadczenia. Jeśli natomiast przebywasz w chwili zakupu ubezpieczenia za granicą z innego powodu, to kraj w którym mieszkasz uznamy za kraj stałego zamieszkania i nie będziesz objęty ochroną.

Jakie rozszerzenia ochrony warto dodać do ubezpieczenia na wyjazd za granicę?

Kupując ubezpieczenie za granicę, możesz rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie bagażu czy też ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W zakresie dodatkowym znajduje się także kontynuacja leczenia powypadkowego w RP oraz zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie.

Czy mogę zakupić ubezpieczenie kosztów odwołania podróży?

W chwili obecnej nie oferujemy możliwości zakupienia polisy zawierającej ryzyko kosztów odwołania podróży w ramach ubezpieczenia Warta Travel.

Jakie ubezpieczanie warto mieć podróżując po Polsce?

WARTA TWOJE NNW - pakiet dla Turysty (RP) to ubezpieczenie dopasowane do potrzeb osób podróżujących po Polsce. Można korzystać z niego indywidualnie, a także zakupić polisę dla grup, wycieczek, kolonii, obozów lub pielgrzymek. W zakresie podstawowym zapewniamy ochronę m.in. podczas amatorskiego uprawiania sportów, z wyłączeniem sportów wysokiego ryzyka (ubezpieczenie z tym rozszerzeniem można zawrzeć u Agenta). Atutem pakietu dla Turysty (RP) jest także brak limitu wieku osób ubezpieczonych, możliwość zawarcia polisy na krótki okres od 1 do 30 dni oraz szeroki wybór górnej sumy ubezpieczenia NNW od 1 000 zł do 50 000 zł.

Czym różni się karta Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego od ubezpieczenia turystycznego?

Po pierwsze, EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, działa tylko na terenie Unii Europejskiej i państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Po drugie, karta zapewnia pomoc tylko w placówkach służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ. Tymczasem gdy kupisz ubezpieczenie turystyczne WARTA TRAVEL, otrzymasz pomoc we wszystkich placówkach medycznych – zarówno publicznych jak i prywatnych!

Twoje dane są chronione
Połączenie jest szyfrowane
Zobacz jak jeszcze dbamy o bezpieczeństwo