Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE

 

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 1.01.2021r., przekazujemy istotne informacje dla posiadaczy zawartych umów ubezpieczenia na życie w TUnŻ Warta S.A.

Mimo pozostawienia zapisu o Unii Europejskiej w definicji Szpitala w naszych ogólnych warunkach, uznajemy naszą odpowiedzialność, jeżeli  zgodnie z definicją Szpitala zakresem objęte są zdarzenia mające miejsce w Unii Europejskiej, a pobyt w szpitalu miał miejsce w Wielkiej Brytanii.

Oznacza to, że Nasi Klienci mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia na dotychczasowych zasadach przy spełnieniu wszystkich innych przesłanek do wypłaty świadczenia, wskazanych w ogólnych warunkach.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odpowiedzialności Warty w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, prosimy o kontakt: 502 503 503

Uprzejmie pozdrawiamy,

Warta