Jak szybko uzyskać cesję polisy Warty?

 

Jeśli chcesz zgłosić cesję możesz skorzystać z formularza dostępnego poniżej uzupełniając niezbędne dane i załączając wymagane dokument.  Dokumenty możesz również przekazać do najbliższego Agenta, który ma uprawnienia do wykonywania takich czynności (Znajdź Agenta)
 
Do cesji są potrzebne dwa dokumenty:
 
  oryginał polisy, obowiązkowo, bo na niej ma być odnotowane potwierdzenie cesji,
  umowa cesji nie jest wymagana, ale warto ją ze sobą zabrać, bo może w niej być doprecyzowane jakiego mienia/ryzyka cesja ma dotyczyć.
 
Ważne! Przy prawidłowym wystawieniu cesji na oryginale polisy powinna znaleźć się adnotacja: CESJA praw z umowy ubezpieczenia/ryzyka ... (nazwa ryzyka, którego cesja dotyczy) do wysokości sumy ubezpieczenia w ... zł na rzecz (nazwa banku oraz jego adres). Klient powinien otrzymać wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną druk: Potwierdzenie cesji.

Jakie rodzaje ubezpieczeń można objąć cesją?

Ubezpieczenia komunikacyjne:
 
  ubezpieczenie Autocasco Standard (ACS)
  ubezpieczenie Autocasco Komfort (ACK)
  ubezpieczenie Autocasco i Kradzież dla flot samochodowych
 
Ubezpieczenia mieszkaniowe (dotyczy domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garażu, innego budynku, ogrodzenia):
 
  ubezpieczenie WARTA Dom (WD)
  ubezpieczenie WARTA Dom Komfort (WDK)
  ubezpieczenie WARTA Dom 24
  WARTA Dom Letniskowy (WDL) - dot. domu letniskowego, budynku gospodarczego, innej budowli.
 
Ubezpieczenia rolne:
 
  obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
  ubezpieczenie mienia w gospodarstwach rolnych (inwentarza, zwierząt gospodarskich, upraw)
 
Ubezpieczenia osobowe:
 
  NNW WARTA pomoc w wypadku - ryzyko śmierci. 
 
 
Formularz

Formularz – cesja

Formularz – cesja
Załącz skan lub zdjęcie dokumentu z banku
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Pola oznaczone * są obowiązkowe

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej WARTA) informuje, iż jest administratorem danych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do realizacji obsługi wniosku, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest realizacja wniosku a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są w zakładce Kontakt.

(maksymalny rozmiar pliku: 5.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt)
captcha
Przepisz kod z obrazka

Kalkulator OC/AC

Już teraz oblicz składkę w minutę

Oblicz

Zgłoś szkodę on-line

Zgłoś szkodę majątkową lub życiową poprzez formularz internetowy

Zgłoś szkodę

Znajdź agenta

Wyszukaj Agenta Warty w Twojej bliskiej okolicy

Szukaj