Samochód

Jak Warta ocenia rozmiary szkody przez telefon?

Coraz częściej zaskakujemy klientów informacją, że mogą otrzymać odszkodowanie tylko na podstawie rozmowy telefonicznej. Dobrze to widać na filmie, który wyjaśnia całą procedurę. (kliknij, żeby obejrzeć)

Jest to możliwe w większości rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności komunikacyjnych, mieszkaniowych, osobowych (NNW czy turystyczne), a nawet mienia firm. Wiele osób jest zdziwionych taką możliwością i szybkością wypłaty odszkodowania, które trafia na ich konto bankowe. Ale chętnie z tej możliwości korzystają.

Jest to możliwe dzięki temu likwidatorzy wykorzystują do oceny rozmiarów szkody zgłaszanej przez telefon, specjalistyczne programy do oceny kosztów naprawy samochodu czy usunięcia uszkodzeń w mieszkaniu (np. Carwert firmy Eurotax, czy Norma Pro) – dokładnie takie same z których korzystają rzeczoznawcy. Dzięki temu mogą  ocenić rozmiary szkody na podstawie dokładnych ustnych informacji udzielanych przez klienta. Jeśli z jakiś powodów nie jest to możliwe, likwidator może poprosić o dosłanie zdjęć. Wtedy również nie musimy na miejsce wysyłać rzeczoznawcy.

 

Alternatywą dla wysyłania rzeczoznawcy mogą być też dokonanie oględzin przez likwidatora. To możliwe, dzięki specjalnej aplikacji na smartfony. Pozwala ona likwidatorom oglądać zniszczenia za pośrednictwem smartfona klienta. Jeśli wyraża on zgodę na taką formę oględzin, otrzymuje sms z linkiem ułatwiającym pobranie aplikacji. Następnie likwidator dzwoni do klienta i za pośrednictwem aplikacji ogląda uszkodzenia na swoim monitorze. Robi też zdjęcia, które zapisywane są w elektronicznej teczce szkodowej w systemie Warty. Po dokonaniu wyliczeń proponuje zakończenie sprawy i wypłaca odszkodowania bez zbędnych formalności. (Zobacz film, pokazujący jak wyglądają takie oględziny on-line).

Nie oznacza to jednak, że wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić szkodę, której nie było lub w rzeczywistości była mniejsza, a my wypłacimy odszkodowanie. Z ewentualnymi nadużyciami rodzimy sobie na kilka sposobów.

 

 • Po pierwsze: osoby, które obsługują zgłoszenia szkód mają odpowiednie przygotowanie i doświadczenia, żeby móc wyłowić zgłoszenia, które budzą wątpliwości.
 • Po drugie: wspiera je też system informatyczny, który po analizie zebranych danych w trakcie zgłoszenia szkody sugeruje czy dane zgłoszenie można skierować na szybką ścieżkę. Dlatego też nie stosujemy sztywnych limitów kwotowych, do których szkoda może być likwidowana na telefon. Zawsze decyduje o tym likwidator po przyjęciu zgłoszenia.
 • Po trzecie: wyrywkowo weryfikujemy szkody zakwalifikowane do uproszczonej ścieżki likwidacji szkód, sprawdzając, np. rozmiary uszkodzeń czy w ogóle sam fakt ich zaistnienia.

Ważne! Jeśli zgłoszenie było niezgodne z prawdą, korzystamy z możliwości zgłoszenia próby wyłudzenia do prokuratury.

Zobacz filmy:

Samochód

Klient Warty rozbił moje auto

Klient Warty uszkodził bądź rozbił Twoje auto?
Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 
 
Zgłoś szkodę on-line za pośrednictwem formularza szkodu: FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY lub zadzwoń do Centrum Alarmowego Warty: +48 502 308 308 lub 801 308 308 (opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora). Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie. 
 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

 
W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:
 
Dane osoby zgłaszającej szkodę:
Imię i nazwisko
PESEL
Dane osoby poszkodowanej:
Imię i nazwisko
PESEL
Adres korespondencji
Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
Dane osoby kierującej pojazdem uszkodzonym:
Imię i nazwisko
Dane z prawa jazdy
Adres korespondencji
Numer telefonu:
Osoby zgłaszającej
Osoby poszkodowanej
Sprawcy
Data godzina i miejsce szkody
Przebieg (okoliczności) zdarzenia
Zakres szkody (opis uszkodzenia)
Dane pojazdu (dane z dowodu rejestracyjnego):
Numer rejestracyjny
Numer VIN
Marka i model pojazdu
Data pierwszej rejestracji pojazdu
Data wykonania i ważności ostatniego badania technicznego
Dane o Twoim banku niezbędne do wypłaty świadczenia:
Nazwa Banku
Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia
Dane - osobowe i teleadresowe - uczestników szkody - w przypadku gdy występują (np. sprawcy, kierowcy, banku, policji)
Miejsce oględzin pojazdu:
Miasto,  w którym mają być wykonane oględziny (+ kod pocztowy)
Ulica
 

Handlowy ubytek wartości pojazdu

 
Informujemy o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. 
 
Szczegóły dotyczące tego roszczenia można znaleźć na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/utrata%20wartosci%20handlowej.pdf
 

Potrzebne dokumenty

 
Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie.
 
W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:
 
wypełniony przez uczestników wypadku druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub spisane na miejscu zdarzenia oświadczenie sprawcy wypadku
kopia dowodu rejestracyjnego
kopia prawa jazdy osoby kierującej pojazdem
jeśli pojazd jest w leasingu – zgoda Leasingodawcy na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
jeśli pojazd jest kupiony na kredyt i w dowodzie rejestracyjnym wpisany został zastaw rejestrowy – zgoda zastawnika na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz,
jeżeli pojazd został kupiony na kredyt i w dowodzie bank został wpisany jako współwłaściciel – zgoda banku na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
jeżeli pojazd jest współwłasnością kilku osób – zgoda pozostałych współwłaścicieli do wypłaty odszkodowania na Twoją rzecz
 
Samochód

Kiedy umowa OC może zostać rozwiązana lub ulega rozwiązaniu?

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:
 
 • - z upływem okresu, na który została zawarta;
 • - z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 • - z dniem odstąpienia od umowy (każdej ze stron) w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu i pojazd nie został zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;
 • - z dniem wypowiedzenia umowy przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności albo właściciela pojazdu, który odzyskał posiadanie;
 • - z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza i bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • - z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Posiadacze umów zawartych z zakładem ubezpieczeń, dla którego ogłoszona została upadłość, zobowiązani są do zawarcia nowych umów ubezpieczenia z innym dowolnie wybranym ubezpieczycielem;
 • - z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
 • - z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość;
 • - z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • - z dniem wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy zawarta ona została z mocy prawa i posiadacz pojazdu w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń.
Samochód

Pomoc na drodze nie tylko po wypadku

Wybierając ubezpieczenie komunikacyjne przezorni kierowcy powinni zadbać o dobry pakiet assistance, gwarantujący pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii czy przebicia opony lub braku paliwa.
 
Każdy kupujący w Warcie polisę OC czy AC w ramach assistance Standard, dostaje gratis gwarancję podstawowej pomocy po wypadku w Polsce: holowanie pojazdu do 100 km, informację serwisową czy usługę przekazania wiadomości.
 
Ale niewielkim kosztem można uzyskać gwarancję pomocy w Polsce i za granicą, nie tylko w razie wypadku, ale też w razie awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.). Wyższe też mogą być limity holowania, jeśli wybierzemy szerszy pakiet assistance.
 
Co ważne, za 81 zł rocznie można kupić wariant Złoty nawet do samego OC komunikacyjnego Warty i to bez względu na wiek pojazdu. Tyle samo kosztuje on dla kupujących AC Standard, ale już wybierający AC Komfort mają taką ochronę w cenie ubezpieczenia ACK.
 
Warto mieć takie ubezpieczenie, bo np. jeśli auto nagle odmówi posłuszeństwa w drodze, klienci mogą liczyć na próbę naprawy samochodu na miejscu, a jeśli to niemożliwe, na odholowanie go do warsztatu (do 200 km). Warta pokryje też koszty powrotu po już naprawiony samochód. W przypadku problemów z autem za granicą, może się też przydać pomoc tłumacza.
 
W razie wypadku, kiedy wiadomo, że auta nie uda się naprawić w ciągu 12 godzin, posiadacz assistance Złoty w Warcie może skorzystać z usługi wynajmu samochodu zastępczego podobnej klasy na maksymalnie 5 dni.
 
Kupującym AC, można polecić też szersze warianty assistance – Złoty+ i Platynowy. Dają one m.in. prawo do wynajmu pojazdu zastępczego również w razie awarii, a nie tylko wypadku. Wyższe są też limity holowania pojazdu np. w wariancie Platynowym, nie ma ograniczeń odległości holowania na terenie Polski, a w przypadku zdarzenia za granicą limit wynosi 1200 km.
Samochód

Jak przyspieszyć likwidację szkody?

WARTA coraz więcej szkód likwiduje tylko na podstawie rozmowy telefonicznej z klientem. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie też popularność likwidacji szkody w sieci warsztatów współpracujących.
 
Staramy się uprościć procesy i procedury tak, żeby możliwie szybko wypłacać odszkodowania.Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo bez niektórych informacji czy dokumentów od klientów nie możemy wypłacić odszkodowania.
 
Z obserwacji naszych likwidatorów wynika, że najczęstszymi problemami są:
 
Brak numeru konta. Często klienci zapominają wpisać, czy podać taką informację w zgłoszeniu szkody, a potem nie pamiętają o uzupełnieniu takiej informacji. Unikamy wysyłania pieniędzy przekazem pocztowym, co jest kosztowne i kłopotliwe dla klienta.
Brak wskazania przez klienta sposobu wypłaty odszkodowania. Najczęściej chodzi o brak upoważnienia dla warsztatu, co uniemożliwia dokonanie tzw. bezgotówkowego rozliczenia szkody, czyli między warsztatem a towarzystwem.  
Brak wskazania osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania. Szczególnie w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia była przedmiotem cesji na bank lub ubezpieczone mienie (najczęściej pojazd) było w leasingu lub był ustanowiony na nim zastaw rejestrowy. To samo dotyczy mienia, które ma kilku współwłaścicieli. W każdym z tych przypadków potrzebna będzie zgoda banku, leasingodawcy czy współwłaściciela na wypłatę odszkodowania określonej osobie. W przypadku banków zdarzają się też sytuacje, w których bank warunkuje wypłatę, np. przedłożeniem rachunków za naprawę pojazdu. Zdarzają się banki, które nie przysyłają pism do ubezpieczycieli - tylko do klientów, a z kolei klienci nie odsyłają ich do towarzystwa. Wtedy obie strony czekają: klient na wypłatę, a ubezpieczyciel na dokument.
Utrudniony kontakt z klientem w celu wykonania oględzin. Czasem ciężko z klientem umówić się na oględziny samochodu czy mieszkania, bo np. często wyjeżdża czy po prostu dużo pracuje. Oczywiście rzeczoznawca w miarę możliwości dostosowuje się do preferencji klienta, ale ponieważ ogląda on dziennie kilka samochodów, nie zawsze jest w stanie to zrobić.
Brak dokumentów. Do likwidacji szkody niezbędne są, np. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu czy aktu własności nieruchomości, a czasem klienci nie dosyłają tego typu dokumentów.
 
Dlatego przed zgłoszeniem szkody, warto zapoznać się ze szczegółową listą informacji i dokumentów, które będziemy potrzebować do likwidacji danej szkody. Szczegóły w sekcji: likwidacja szkód.
Samochód

Dlaczego warto skorzystać z warsztatu współpracującego z WARTĄ?

Klienci coraz częściej dostają propozycję naprawy uszkodzonego samochodu w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem. Takie rozwiązanie jest korzystne i wygodne, zarówno dla klientów, jak i dla towarzystw.

Jak to działa w praktyce?

 

 • Klient dzwoni z miejsca wypadku do centrum alarmowego. Coraz częściej, bez względu na to czy ma samo OC, czy AC, towarzystwo organizuje holowanie jego samochodu z miejsca zdarzenia. Konsultant może podpowiedzieć, gdzie znajdują się warsztaty współpracujące i tam trafia uszkodzone auto.
 • Większość warsztatów partnerskich po otrzymaniu informacji, że naprawa będzie z polisy współpracującego towarzystwa, od razu może przystąpić do oceny uszkodzeń. Wyniki oględzin, kalkulacja kosztów naprawy i zdjęcia trafiają w trybie on-line, za pośrednictwem specjalnej platformy lub mailem do centrum likwidacji szkód. To rozwiązanie  przyspiesza proces o co najmniej kilkanaście godzin. Co najmniej, bo w przypadku warsztatów współpracujących zwykle nie ma sporów co do sposobu naprawy czy kosztów naprawy, które powodują konieczność, np. dwukrotnej wizyty rzeczoznawcy, w celu przeprowadzenia ponownych oględzin.
 • Warsztaty współpracujące mają ustalone z nami stawki za roboczo-godzinę. Klient unika więc ryzyka, że po naprawie rachunek będzie wyższy niż wyliczone analogicznie koszty naprawy przez ubezpieczyciela.
 • Warsztaty do sieci partnerskich są starannie dobierane i gwarantują wysoką jakość usług. Standardem jest, np. gwarancja na całą usługę i części zamienne.
 • Klient od razu podpisuje też upoważnienie dla warsztatu, żeby ten mógł otrzymać od nas pieniądze za naprawę. Dzięki temu klient nie musi angażować swoich pieniędzy, zostawiać, np. zaliczek na części itp. Wszystkie kwestie finansowe załatwiają za niego warsztat i ubezpieczyciel.

 

Ważne! Warsztaty partnerskie WARTY działające w Twojej okolicy możesz wyszukać tutaj.

Samochód

Jak wybrać polisę AC?

Jest coraz więcej możliwości dostosowania warunków ubezpieczenia auta do swoich potrzeb. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać, a jednocześnie otrzymać spodziewany zakres ochrony ubezpieczeniowej. Na przykład w WARCIE ułatwieniem wyboru jest to, że mamy w ofercie dwa pakiety: AC Komfort i AC Standard.

Jeśli ktoś chce mieć możliwie pełny zakres ubezpieczenia, z rozbudowanym assistance w cenie – po prostu wybiera AC Komfort. Klientom, którzy cenią sobie możliwość elastycznego kształtowania zakresu ochrony polecamy AC Standard. 

Porównanie obu wariantów ubezpieczenia AC można znaleźć tutaj.

Samochód

Dlaczego warto wykupić WARTA Auto Szyby?

Ubezpieczenie szyb to gwarancja szybkiej i profesjonalnej pomocy w razie konieczności ich naprawy lub wymiany.
 
Pamiętaj, że małe uszkodzenie szyby łatwo może się powiększyć, a wtedy trzeba będzie ją wymienić. Uszkodzenie o średnicy nie większej niż moneta 5 zł można naprawić tak, żeby nie było śladu! 
 
Jazda z uszkodzoną szybą, naraża nas na dotkliwe konsekwencje. Po pierwsze, ryzykujemy zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez Policję. Po drugie, uszkodzona szyba może nie tylko ograniczać widoczność, ale również spowodować pęknięcie szyby w czasie jazdy. A to może doprowadzić do wypadku!
 
Część kierowców ryzykuje jednak dalszą jazdę w obawie przed wysokim kosztem wymiany szyby. I rzeczywiście cena naprawy uszkodzonej szyby mieści się w przedziale cenowym od 120-180 zł, natomiast wymiana szyby na nową do wydatek co najmniej rzędu kilkuset złotych.
 
Tymczasem jeśli zareagujemy tuż po powstaniu pęknięcia szyby, można uniknąć jej wymiany. Do naprawy kwalifikują się uszkodzenia punktowe nie przekraczające średnicy monety 5-złotowej. Widoczność pęknięcia po każdej naprawie jest zerowa dzięki zaawansowanej technologii naprawy oraz specjalistycznym stosowanym żywicom, od których zależy skuteczność rekonstrukcji szyby.
 
Jeżdżąc z pęknięciem doprowadzamy do powiększenia uszkodzenia, z powodu naprężeń wynikających z jazdy oraz narażamy uszkodzenie na zabrudzenie przez pył, drobny piasek czy płyny do mycia szyb, sól i inne. Po pewnym czasie całkowite oczyszczenie uszkodzenia (a to warunek naprawy) jest praktycznie niemożliwe.
 
Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami finansowymi, związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany szyby należy się odpowiednio przygotować i zakupić ubezpieczenie WARTA AUTO SZYBY. Umożliwia ono naprawę lub wymianę szyby przedniej, bocznych oraz tylnej. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Polski i jest adresowane zarówno do posiadaczy ubezpieczenia OC jak i AC w WARCIE, którzy za dodatkową składkę w wysokośc odi 69 zł rocznie mogą uzyskać ochronę szyb. W przypadku posiadaczy AC istotnym argumentem za kupnem takiej polisy jest możliwość naprawy szyby, bez konieczności zgłaszania szkody z polisy AC.  
 
WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem (również w miejscu jego zamieszkania).
 
Odpowiedzialność WARTY nie jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia z  zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia określona kwotą 3.000 zł zmniejsza się na skutek wypłaty odszkodowania za każde zdarzenie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
Samochód

Co zrobić po stłuczce?

Przede wszystkim odpowiednio zabezpiecz miejsce wypadku np. żeby nie doszło do kolejnych kolizji. Następnie niezwłocznie zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta (801 308 308 w Polsce i +48 502 308 308 z zagranicy) i postępuj zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez konsultanta lub skontaktuj się poprzez formularz na stronie.

Samochód

Co zrobić, jeśli UFG podał błędne dane dotyczące liczby spowodowanych przeze mnie szkód?

 

Wystarczy dostarczyć do WARTY tzw. zaświadczenia o bezszkodowości od towarzystw, które ubezpieczały Cię w poprzednich latach. Informacje w nich zawarte będą miały pierwszeństwo przed danymi UFG. 

Samochód

Czy usługa BLS obejmuje szkody za granicą?

 

Nie. Usługa bezpośredniej likwidacji szkody jest świadczona wyłącznie w przypadku szkód, które zostały Ci wyrządzone na terenie Polski.