Jak szybko dostać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia?

 

W celu otrzymania zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego, możesz skorzystać z formularza dostępnego poniżej uzupełniając niezbędne dane i załączając wypełniony wniosek i przesłać go bezpośrednio do Centrum Obsługi Posprzedażowej na adres mailowy: zaswiadczenia@warta.pl
 
Wniosek powinien zawierać informacje:
 
  Imię i nazwisko / nazwa firmy
  Pesel / Regon
  Dokładny adres zameldowania
  Adres kontaktowy ( również może być dodatkowo mailowy)
 
Zaświadczenie wystawiane jest w języku polskim i angielskim.
 
Ważne! Pamiętaj o wyraźnym,  własnoręcznym podpisie pod wnioskiem.
 
W przypadku występowania z wnioskiem w imieniu osób trzecich koniecznym jest załączenie upoważnienia/pełnomocnictwa.
Formularz - ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA
Wysyłka formularza wymaga zgody na udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną. Jeśli nie wyrażasz takiej zgody zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

pola zaznaczone * są obowiązkowe

To pole jest wymagane.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej WARTA) informuje, iż jest administratorem danych w zakresie kierowanego do niej wniosku. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i wysyłki zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, zgodnie z wnioskiem, przez czas konieczny do realizacji obsługi wniosku, a potem do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest realizacja wniosku a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są w zakładce Kontakt.

(maksymalny rozmiar pliku: 5.0 MB. Format pliku: jpg, jpeg, gif, tif, tiff, png, bmp, doc, docx, xls, pdf, txt)
captcha
Przepisz kod z obrazka

Znajdź agenta

Wyszukaj Agenta Warty w Twojej bliskiej okolicy

Szukaj

Zgłoś szkodę on-line

Zgłoś szkodę majątkową lub życiową poprzez formularz internetowy

Zgłoś szkodę

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Napisz