Proces likwidacji szkody

Sprawdź jak przebiega proces likwidacji szkody i jakie dokumenty musisz przygotować.

 
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie oferty Assistance, skontaktuj się ze wskazanym na polisie działem lub naszą Infolinią.
 
Jeżeli to możliwe, postaraj się od razu zapobiec powiększaniu się szkody. Zabezpiecz pojazd lub inne mienie do czasu kontaktu lub przyjazdu naszego pracownika. Jeśli konieczne jest uprzątnięcie miejsca szkody – postaraj się zrobić dokumentację fotograficzną. Jeśli zachodzi podejrzenie, że powstała szkoda jest wynikiem przestępstwa – powiadom Policję lub odpowiednie służby.
 
1. Zgłoszenie szkody
 
Staramy się, żebyś dostał należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe. Jednak ostateczny termin wypłaty zależy również od Ciebie. W celu skrócenia czasu wydania decyzji, do zgłoszenia od razu załącz wymagane dokumenty. Możesz skrócić czas korespondencji podając swój adres e-mailowy
 
Zgłoszenia szkody majątkowej możesz dokonać za pośrednictwem:
 
 telefonu na numer 502 308 308  lub 801 308 308 (również do kontaktu z zagranicy). Opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora.
 korespondencji papierowej na adres TUiR „WARTA" S.A. Skrytka Pocztowa nr 1020, 00-950 Warszawa 1
 
Jeżeli dzwonisz na infolinię informujemy, że przeprowadzane rozmowy z Infolinią są nagrywane. 
 
W  trakcie rozmowy możemy prosić o numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda, dane osobowe uczestników zdarzenia, informacje dotyczące przedmiotu szkody - w przypadku uszkodzenia pojazdu dane z dowodu rejestracyjnego, w przypadku roszczeń osobowych informacje z dokumentacji medycznej. Rozmowa może potrwać około 10 minut. W celu uzyskania informacji o zgłoszonej sprawie prosimy przygotować numer szkody lub polisy.
 
 
2. Analiza merytoryczna
 
Na etapie analizy merytorycznej szkody gromadzona i analizowana jest dokumentacja pozwalająca na zajęcie stanowiska. Likwidator występuje o odpowiednią dokumentację do organów lub instytucji prowadzących postępowanie. W zależności od typu szkody niezbędne może być również uzyskanie dokumentów takich jak:
 
  •  potwierdzenie okoliczności zdarzenia przez Policję wezwaną na miejsce zdarzenia
  •  potwierdzenie przez sprawcę okoliczności powstania szkody
  •  potwierdzenie zgłoszenia szkody kradzieżowej na Policji
  •  potwierdzenie przyczyny powstania szkody przez administratora budynku
 
 
3. Oględziny
 
W celu ustalenia rozmiarów szkody może być konieczne przeprowadzenie oględzin uszkodzonego mienia. Termin i miejsce oględzin zostaną potwierdzone przez naszego pracownika po dokonaniu zgłoszenia szkody.
Oględziny nie wstrzymują procesu likwidacji merytorycznej, który realizowany jest równolegle.
 
4. Decyzja i wypłata
 
W oparciu o zgromadzoną dokumentację i wyliczenie wartości szkody likwidator merytoryczny podejmuje decyzję o odpowiedzialności za szkodę i wysokości odszkodowania. Na podstawie wydanej decyzji o przyjęciu odpowiedzialności następuje realizacja płatności przez komórki księgowe. W przypadku odmowy przyjęcia odpowiedzialności decyzja zostaje przesłana.

Kalkulator OC/AC

Już teraz oblicz składkę w minutę

Oblicz

Zgłoś szkodę on-line

Zgłoś szkodę majątkową lub życiową poprzez formularz internetowy

Zgłoś szkodę

Znajdź agenta

Wyszukaj Agenta Warty w Twojej bliskiej okolicy

Szukaj