Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Informujemy o zmianach dokonanych w zakładkach z notowaniami / wycenami. Zmiany dotyczą głównie zakładki „Polisy strukturyzowane" tj. w zakładce tej znajdują się tylko polisy strukturyzowane w formie „na życie i dożycie". Polisy oparte o UFK, zostały przeniesione do zakładki „Fundusze zamknięte". Lista przeniesionych produktów.