W co mogę inwestować w ramach ubezpieczeń Warta Twoja Przyszłość lub Warta Inwestycja?

Możesz inwestować w 4 gotowe strategie inwestycyjne, tzw. Plany inwestycyjne:

  • Plan Dłużny Aktywny,
  • Plan Bezpieczny,
  • Plan Aktywnej Alokacji,
  • Plan Akcyjny Aktywny,

 oraz w 6 standardowych Funduszy:

  • Warta Bezpieczny,
  • Warta Stabilnego Wzrostu,
  • Warta Papierów Dłużnych,
  • Warta Obligacji Rynków Wschodzących,
  • Warta Akcji Polskich,
  • Warta Akcji Światowych.

Są to fundusze własne Warty, którymi zarządzamy bezpośrednio.

Co muszę wiedzieć, jeśli wybieram Plan inwestycyjny?

Jeśli wybierasz jeden z Planów inwestycyjnych, to decydujesz się na gotową strategię, którą będzie realizował dla Ciebie zarządzający. Taka strategia ma pomóc Ci w osiągnięciu jak najlepszych wyników adekwatnie do sytuacji rynkowej. Nie musisz zatem mieć rozległej wiedzy o inwestycjach i śledzić trendów na rynkach finansowych, bo wszystkim zajmą się dla Ciebie specjaliści. Sprzedawca musi tylko dopasować Twój profil ryzyka do odpowiedniego planu.

A co, jeśli chcę zainwestować w Fundusz?

Jeśli wybierasz bezpośrednie inwestycje w Fundusze, musisz posiadać już większą wiedzę i na bieżąco reagować na sytuację na rynkach finansowych. W takim przypadku to Ty decydujesz, jak skonstruować swoją strategię i transferować pieniądze między Funduszami.

Musisz wiedzieć, że np. inwestycja w akcje jest bardziej ryzykowna niż w obligacje, i mieć świadomość, że inwestycja w akcje powinna trwać co najmniej kilka lub kilkanaście lat, gdyż nie jest to narzędzie do spekulacji.