W przypadku takiej działalności główne ryzyka, które mogą wpłynąć na powstanie szkody i uszczuplenie portfela właścicieli to:

 • wystąpienie znacznego w skutkach zdarzenia losowego: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna itp.,
 • zagrożenia dla pojazdów przechowywanych „pod chmurką” – gradobicie, upadek drzew, dewastacja, uderzenie pojazdu,
 • kradzieże pojazdów z pomieszczeń lub placu,
 • manewrowanie pojazdami na terenie warsztatu, komisu,
 • uszkodzenie pojazdu podczas wykonywania na nim prac, np. spadnięcie pojazdu z podnośnika, zarysowanie lakieru,
 • wykonywanie jazd próbnych,
 • uszczerbki ponoszone przez pracowników przy pracy wskutek np. dopuszczenia do pracy osoby bez stosownego przeszkolenia stanowiskowego i w konsekwencji uszkodzenie ciała,
 • urazy klientów spowodowane poślizgnięciem się na zabłoconej podłodze, śliskich schodach lub nieodśnieżonym chodniku,
 • nieszczęśliwe wypadki w pracy a także poza nią pracowników powodujące ich niezdolność do pracy.

Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Lokal nie funkcjonuje, właściciel nie zarabia, a stałe koszty (t.j. pensje pracowników, opłaty, raty kredytowe) nie znikają.

Co można zrobić by spokojnie prowadzić biznes?

Sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu jest dobrze dobrana polisa ubezpieczeniowa.

Pakiet ubezpieczeń dla firm z branży samochodowej WARTA EKSTRABIZNES PLUS, jeden z najszerszych tego typu pakietów dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewni kompleksową ochronę Twojego biznesu w wielu wymiarach:

 • pomoże pokryć koszty odkupienia lub odtworzenia mienia zniszczonego wskutek zdarzeń losowych, przede wszystkim tych związanych ze specyfiką prowadzonej przez Ciebie działalności (np. gdy grad uszkodzi stojące na placu pojazdy),
 • ochroni Cię w sytuacji kradzieży z włamaniem aut znajdujących się w pomieszczeniach lub stojących na placu,
 • uchroni od wydatków w sytuacji roszczeń klientów w związku ze szkodami jakie powstały w pojazdach w trakcie wykonywania usługi, ochroną objęte będą szkody w rzeczach, które podlegały usłudze (przy wymianie opon w aucie doszło do zbicia szyby),
 • zabezpieczy w sytuacji szkód w naprawianym pojeździe powstałych w trakcie przeprowadzania jazd próbnych, (szkody wyrządzone na drodze przez naprawiany pojazd innym osobom realizowane są zawsze z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu),
 • zabezpieczy na długo po tym jak już zakończysz prace a powstanie szkoda, której przyczyna leży we wcześniej wykonanej przez Ciebie usłudze,
 • zabezpieczy Cię w sytuacji roszczeń klientów związanych ze zdarzeniami takimi jak poślizgnięcie się klienta na mokrej posadzce, chodniku, schodach, upadek i złamanie ręki,
 • zabezpieczy w sytuacji roszczeń pracowników, którzy doznali strat lub uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy za który winę ponosi pracodawca np. dopuszczenie do pracy bez stosowanego instruktażu, wypadek i uszkodzenie ciała, a także nieszczęśliwych wypadków poza pracą bądź niezwiązanych z winą pracodawcy,
 • pomoże przetrwać kryzys w firmie w związku z np. pożarem, zerwaniem dachu i konieczną przerwą w prowadzeniu działalności. Warta pokrywa w takiej sytuacji koszty wynagrodzeń, odsetki rat kredytowych i leasingowych, opłaty i czynsz a także utracony zysk jaki mógłby zostać osiągnięty, gdyby do szkody nie doszło.
 • uzupełnią nadwyrężony na skutek wydatków na leczenie budżet domowy, dzięki wypłacie roszczenia z tytułu stałego uszczerbku po nieszczęśliwym wypadku, co wspomoże pracownika w szybszym powrocie do zdrowia.

Zerknij, jakie ryzyka powinna zawierać kompleksowa polisa dla firmy motoryzacyjnej: