Co zrobić w razie skrócenia okresu ubezpieczenia lub wcześniejszego zakończenia umowy?

 

Prawo ubezpieczeniowe szczegółowo określa w jakich wypadkach, terminach i zasadach można skrócić okres ubezpieczenia lub wcześniej zakończyć zawartą umowę ubezpieczenia majątkowego i uzyskać zwrot zapłaconych składek.

Najczęstszym przypadkiem – ale też stosunkowo najbardziej skomplikowanym jest oczywiście sprzedaż pojazdu z polisą OC - dlatego opisaliśmy tą kwestię bardzo dokładnie w odrębnym poradniku.

Pozostałe wypadki to:

  • Sprzedaż gospodarstwa rolnego
  • Sprzedaż nieruchomości
  • Wyrejestrowanie pojazdu, np.: zezłomowanie, wywóz za granicę 
  • Trwała i zupełna utrata pojazdu
  • Nie zarejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy OC 
  • Odstąpienie od umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Przy czym dotyczy to tylko ubezpieczeń dobrowolnych; osoba fizyczna może odstąpić w ciągu 30 dni, osoba prawna w ciągu 7 dni)
  • Wcześniejszy powrót z podróży zagranicznej/krajowej
  • Wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczającego (ubezpieczenia osobowe) 

 

W każdym z nich, żeby uzyskać zwrot składki, trzeba uzupełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć wymienione w nim dokumenty.

 

Pamiętaj!

W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, czyli głównie OC komunikacyjnego czy ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, które reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, zwrot składki nie przysługuje w przypadku wystąpienia szkody.

W ubezpieczeniach dobrowolnych - osobowych i mienia - zwrot składki nie przysługuje w przypadku zgłoszenia w okresie ubezpieczenia szkód polegających na całkowitym zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia czy też np. kradzieży pojazdu.