Dlaczego nie można porównywać polisy posagowej z lokatą?

Wielu klientów po otrzymaniu symulacji np. ubezpieczenia posagowego rezygnuje z zawarcia umowy argumentując: odkładając w banku uzbieram więcej. Takie porównywanie to jednak gruby błąd! Dlaczego? Bo porównują dwa różne produkty!
 
Pierwsza przewaga ubezpieczenia posagowego to pewność, że bez względu na to co się z rodzicem stanie w ciągu najbliższych lat dziecko dostanie określoną w umowie kwotę. Załóżmy, że 30 latek tuż po urodzeniu się jego dziecka zakłada taką polisę przyjmując, że po osiągnięciu 18. roku życia dostanie 30 tys. zł. W podstawowej wersji będzie go to kosztowało  145,10 zł miesięcznie. Taką sama kwotę lokuje w banku.
Załóżmy, że po 12 miesiącach umiera. Z banku dziecko, w przypadku gdyby było jedynym spadkobiercą, dostałoby około 1750 zł. W przypadku polisy ubezpieczyciel będzie za rodzica opłacał zadeklarowane  145,10 zł co miesiąc, do czasu osiągnięcia przez dziecko uzgodnionego wieku tak, żeby mogło ono otrzymać 30 tys. zł po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
 
Druga przewaga ubezpieczenia posagowego, może pojawić się po dokupieniu opcji wypłaty w razie śmierci rodzica wskutek nieszczęśliwego wypadku (za dopłatą dla naszego przykładowego rodzica około 5 zł miesięcznie). W takim przypadku, w razie śmierci rodzica, dziecko od razu otrzymuje dodatkowo określoną kwotę, czyli wspomniane 30 tys. zł. Niezależnie od tego Warta przejmuje opłacanie składek za polisę, dzięki czemu dziecko po osiągnięciu określonego wieku dostaje zakładane 30 tys. zł. Łącznie to 60 tys. zł. Przypomnijmy, że przy tych samych założeniach z banku dostałoby około 1,8 tys. zł.
 
Trzecią przewagę może zapewnić opcja renty posagowej. W przypadku wybrania renty w wysokości 1 000 zł miesięcznie, jej koszt wynosiłby dodatkowo około 20 zł miesięcznie.  W naszym przykładzie oznacza to wypłatę renty przez 17 lat, łącznie 204 tys. zł!
Do tego działa oczywiście podstawowa opcja tego ubezpieczenia, czyli przejęcie opłacania składek w razie śmierci rodzica, dzięki której dziecko po osiągnięciu określonego wieku dostaje zakładane 30 tys. zł. Czyli łącznie to ponad 230 tys. zł . W banku rodzic oszczędziłby niecałe 2,0 tys. zł.
 
Widać więc, że polisa stanowi kompleksowe zabezpieczenie finansowe dziecka w sytuacji gdy zabraknie jego opiekuna, a wypłaty są niewspółmiernie wyższe niż kwoty, które można odłożyć w banku.