Dlaczego warto wykupić WARTA Auto Szyby?

Ubezpieczenie szyb to gwarancja szybkiej i profesjonalnej pomocy w razie konieczności ich naprawy lub wymiany.

 

Pamiętaj, że małe uszkodzenie szyby łatwo może się powiększyć, a wtedy trzeba będzie ją wymienić. Uszkodzenie o średnicy nie większej niż moneta 5 zł można naprawić tak, żeby nie było śladu! 

 

Jazda z uszkodzoną szybą, naraża nas na dotkliwe konsekwencje. Po pierwsze, ryzykujemy zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez Policję. Po drugie, uszkodzona szyba może nie tylko ograniczać widoczność, ale również spowodować pęknięcie szyby w czasie jazdy. A to może doprowadzić do wypadku!

 

Część kierowców ryzykuje jednak dalszą jazdę w obawie przed wysokim kosztem wymiany szyby. I rzeczywiście cena naprawy uszkodzonej szyby mieści się w przedziale cenowym od 120-180 zł, natomiast wymiana szyby na nową do wydatek co najmniej rzędu kilkuset złotych.

 

Tymczasem jeśli zareagujemy tuż po powstaniu pęknięcia szyby, można uniknąć jej wymiany. Do naprawy kwalifikują się uszkodzenia punktowe nie przekraczające średnicy monety 5-złotowej. Widoczność pęknięcia po każdej naprawie jest zerowa dzięki zaawansowanej technologii naprawy oraz specjalistycznym stosowanym żywicom, od których zależy skuteczność rekonstrukcji szyby.

 

Jeżdżąc z pęknięciem doprowadzamy do powiększenia uszkodzenia, z powodu naprężeń wynikających z jazdy oraz narażamy uszkodzenie na zabrudzenie przez pył, drobny piasek czy płyny do mycia szyb, sól i inne. Po pewnym czasie całkowite oczyszczenie uszkodzenia (a to warunek naprawy) jest praktycznie niemożliwe.

 

Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami finansowymi, związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany szyby należy się odpowiednio przygotować i zakupić ubezpieczenie WARTA AUTO SZYBY. Umożliwia ono naprawę lub wymianę szyby przedniej, bocznych oraz tylnej. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całej Polski i jest adresowane zarówno do posiadaczy ubezpieczenia OC jak i AC w WARCIE, którzy za dodatkową składkę w wysokośc odi 69 zł rocznie mogą uzyskać ochronę szyb. W przypadku posiadaczy AC istotnym argumentem za kupnem takiej polisy jest możliwość naprawy szyby, bez konieczności zgłaszania szkody z polisy AC.  

 

WARTA pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Naprawa lub wymiana szyby przeprowadzana jest w najbliższym specjalistycznym autoryzowanym warsztacie w terminie i miejscu uzgodnionym z Klientem (również w miejscu jego zamieszkania).

 

 

Odpowiedzialność WARTY nie jest ograniczona do jednego zdarzenia skutkującego wymianą zniszczonej lub uszkodzonej szyby/szyb w okresie ubezpieczenia z  zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia określona kwotą 3.000 zł zmniejsza się na skutek wypłaty odszkodowania za każde zdarzenie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.