Co zrobić gdy nie mam pieniędzy na opłatę składek za polisę posagową?

Maksymalne opóźnienie w opłacaniu składek za polisę posagową wynosi dwa miesiące, licząc od dnia w którym trzeba było opłacić ostatnią zaległą ratę. Co się stanie z polisą po tym terminie, zależy od tego jak długo masz taką umowę.

Jeśli minęły już dwa lata od zawarcia umowy i tzw. wartość wykupu polisy przekracza 2 tys. zł, to umowa jest przekształcana w ubezpieczenie bezskładkowe. W zależności od wartości wpłaconych składek, wyliczana jest nowa suma ubezpieczenia. W tym czasie działają tylko dwie opcje umowy: podstawowa – ochrony na wypadek śmierci rodzica oraz dodatkowa – renta posagowa.

Niestety, jeśli zaległość pojawi się w ciągu 2 lat od zawarcia umowy, ulega ona rozwiązaniu. W takim wypadku wszystkie wpłacone składki zostają zaliczone min. na pokrycie ryzyka śmierci w okresie trwania umowy oraz koszty akwizycji.

Dlatego decydując się na podpisanie umowy, warto mieć dodatkowe oszczędności równe przynajmniej kilku składkom za ubezpieczenie. Dzięki temu zyskasz pewność, że np. w razie przejściowych kłopotów z pracą, Twoja rodzina nie pozostanie nagle bez ochrony, a Ty nie stracisz wpłaconych do tej pory pieniędzy.