Funds Funds

Warto wiedzieć

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi zapytaniami naszych Klientów. Znajdź dokładnie to, czego szukasz.

Dlaczego warto kupić OC w życiu prywatnym?

Większość osób kupuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym „z automatu", bo to zwykle opcja dodawana do jakiegoś innego ubezpieczenia i niewiele kosztuje. Większość ma też świadomość, że zaletą tego ubezpieczenia jest pokrycie z kasy ubezpieczyciela ewentualnego odszkodowania dla osoby przez nas poszkodowanej. To prawda, ale równie istotną zaletą posiadania takiego ubezpieczenia jest wsparcie ze strony towarzystwa w sporze z poszkodowanym.

Nieprzypadkowo wszystkie ogólne warunki ubezpieczeń OC zawierają zapis mówiący o obowiązku poinformowania Towarzystwa o zgłoszonym roszczeniu i nie podejmowaniu żadnych zobowiązań, np. co do pokrycia szkody. Najpierw zasadność takich roszczeń weryfikują prawnicy ubezpieczyciela.

 

Jeśli roszczenia mają podstawy, pozostaje kwestia weryfikacji ich zakresu i rozmiarów. Tu WARTA może zdecydować o powołaniu na swój koszt rzeczoznawców, którzy tego dokonają. To pierwsza oszczędność posiadacza polisy.

Jeśli strony nie osiągną porozumienia, może dojść, np. do procesu cywilnego. Podczas gdy będzie on prowadzony zgodnie z zaleceniami WARTY, będziemy pokrywać koszty obrony przed roszczeniami zgłaszanymi przed sądem w spornej sprawie.