Jak przyspieszyć likwidację szkody?

WARTA coraz więcej szkód likwiduje tylko na podstawie rozmowy telefonicznej z klientem.

 

W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie też popularność likwidacji szkody w sieci warsztatów współpracujących.

 

Staramy się uprościć procesy i procedury tak, żeby możliwie szybko wypłacać odszkodowania.

Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo bez niektórych informacji czy dokumentów od klientów nie możemy wypłacić odszkodowania.

 

Z obserwacji naszych likwidatorów wynika, że najczęstszymi problemami są:

 

  • Brak numeru konta. Często klienci zapominają wpisać, czy podać taką informację w zgłoszeniu szkody, a potem nie pamiętają o uzupełnieniu takiej informacji. Unikamy wysyłania pieniędzy przekazem pocztowym, co jest kosztowne i kłopotliwe dla klienta.
  • Brak wskazania przez klienta sposobu wypłaty odszkodowania. Najczęściej chodzi o brak upoważnienia dla warsztatu, co uniemożliwia dokonanie tzw. bezgotówkowego rozliczenia szkody, czyli między warsztatem a towarzystwem.  
  • Brak wskazania osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania. Szczególnie w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia była przedmiotem cesji na bank lub ubezpieczone mienie (najczęściej pojazd) było w leasingu lub był ustanowiony na nim zastaw rejestrowy. To samo dotyczy mienia, które ma kilku współwłaścicieli. W każdym z tych przypadków potrzebna będzie zgoda banku, leasingodawcy czy współwłaściciela na wypłatę odszkodowania określonej osobie. W przypadku banków zdarzają się też sytuacje, w których bank warunkuje wypłatę, np. przedłożeniem rachunków za naprawę pojazdu. Zdarzają się banki, które nie przysyłają pism do ubezpieczycieli - tylko do klientów, a z kolei klienci nie odsyłają ich do towarzystwa. Wtedy obie strony czekają: klient na wypłatę, a ubezpieczyciel na dokument.
  • Utrudniony kontakt z klientem w celu wykonania oględzin. Czasem ciężko z klientem umówić się na oględziny samochodu czy mieszkania, bo np. często wyjeżdża czy po prostu dużo pracuje. Oczywiście rzeczoznawca w miarę możliwości dostosowuje się do preferencji klienta, ale ponieważ ogląda on dziennie kilka samochodów, nie zawsze jest w stanie to zrobić.
  • Brak dokumentów. Do likwidacji szkody niezbędne są, np. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu czy aktu własności nieruchomości, a czasem klienci nie dosyłają tego typu dokumentów.

 

Dlatego przed zgłoszeniem szkody, warto zapoznać się ze szczegółową listą informacji i dokumentów, które będziemy potrzebować do likwidacji danej szkody. Szczegóły w sekcji: likwidacja szkód.