Funds Funds

Warto wiedzieć

Masz pytanie na które nie znalazłeś odpowiedzi? Zapraszamy do zapoznania się z najczęstszymi zapytaniami naszych Klientów. Znajdź dokładnie to, czego szukasz.

Czy kupując polisę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym muszę znać się na inwestowaniu?

To zależy od rodzaju produktu. W przypadku rozwiązań, gdzie do wyboru są aktywnie zarządzanie portfele modelowe, ta wiedza nie musi być rozległa, sprzedawca powinien dopasować profil ryzyka klienta do odpowiedniego portfela i tam już środki są odpowiednio lokowane. Duża rola spoczywa na sprzedawcy, który powinien poinformować klienta o ryzyku inwestycyjnym poszczególnych funduszy oraz o kosztach inwestycji.

Widać to na przykładzie ubezpieczeń w ofercie TUnŻ WARTA S.A. dających możliwość inwestowania w cztery tzw. Plany Inwestycyjne oraz w 10 Funduszy.

 

Na czym polega różnica?

 

Wybierając jeden z Planów klient decyduje się na gotową strategię inwestycyjną, w której zarządzający określa jaki procent środków w danym momencie powinien znajdować się w danym subfunduszu.

Na przykład w ramach Planu Zrównoważonego przeciętnie 50 proc. środków jest inwestowanych w fundusz akcyjny. Ale w zależności od sytuacji na giełdzie i przewidywanego trendu, zarządzający może obniżyć ten wskaźnik do 30 proc. lub zwiększyć do 70 proc. W tej umowie dostępne są cztery takie Plany: Defensywny, Stabilny, Zrównoważony, Dynamiczny. Klient wybierający jeden z nich nie musi mieć rozległej wiedzy o inwestycjach i śledzić na bieżąco trendów. Robią to za niego specjaliści. Rolą sprzedawcy jest tylko dopasowanie profilu ryzyka klienta do odpowiedniego Planu.

 

Jeśli klient wybiera bezpośrednie inwestycje w jeden z 10 Funduszy (WARTA Bezpieczny, WARTA Stabilnego Wzrostu, WARTA Aktywny, KBC Papierów Dłużnych, KBC Stabilny, KBC Aktywny, KBC Pieniężny, KBC Dynamiczny, KBC Akcyjny, KBC Akcji Małych i Średnich Spółek.) musi posiadać już większą wiedzę i na bieżąco reagować na sytuację na rynkach finansowych. To klient decyduje bowiem, jak skonstruować swoją strategię inwestycyjną i transferować pieniądze między Funduszami. Powinien więc wiedzieć na przykład, że inwestycja w fundusze akcyjne wiąże się z wyższym ryzykiem niż w fundusze pieniężne. Musi mieć też świadomość, że inwestycja w fundusze akcyjne powinna trwać co najmniej kilka lub kilkanaście lat, gdyż nie jest to narzędzie do spekulacji. Dodatkowo przy tak długim horyzoncie oszczędzania jest to jeden z lepszych sposobów na uzyskanie wyższej niż przeciętna stopy zwrotu.