Jak dostać odszkodowanie w razie zniszczenia lub utraty sprzętu narciarskiego?

Żeby dostać rekompensatę w takiej sytuacji musisz mieć wykupiony nasz unikalny pakiet SKI, z opcją ubezpieczenia sprzętu narciarskiego. Jeśli zadbasz o to przed wyjazdem, procedura uzyskiwania odszkodowania jest prosta, bez względu na to co się stało.

 

Od razu po wypadku należy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta tel. 801 308 308 (na terytorium RP) lub +48 502 308 308 (z zagranicy) i zgłosić zdarzenie. Tam też dostaniesz informację o tym, co dalej robić i jakie dokumenty uzyskać, żeby szybko dostać odszkodowanie.

 

Postępowanie po szkodzie, zależy od rodzaju zdarzenia.

Po kradzieży z włamaniem lub rabunku

  • Należy natychmiast (przed upływem 6 godzin) powiadomić policję oraz obsługę miejsca w którym dokonano kradzieży (np. hotelu, autokaru, parkingu czy przechowalni bagażu).
  • Uwaga! Od każdego z tych podmiotów trzeba uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia wraz z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów i przekazać je WARCIE. Potrzebny będzie też dowód zakupu nart.
  • Pamiętaj, że w przypadku kradzieży wypłacamy nasza odpowiedzialność jest ograniczona do 40 proc. wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.

W razie zaginięcia w trakcie przewozu

  • Należy natychmiast zgłosić się do przewoźnika (np. obsługi lotniska, kierownika pociągu) i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów.

W razie uszkodzenia sprzętu

  • Należy zachować uszkodzone przedmioty w celu przedstawienia do oględzin przez przedstawiciela Warty.
  • Odszkodowanie jest ustalane na podstawie wyceny Warty i odpowiada wartości naprawy zgodnej z zakresem uszkodzeń potweirdzonych w portokole szkody i nie może przekroczyć wartości przedmiotu ubezpieczenia wskazanej we wniosku o ubezpieczenie.