Profesjonalne tablice rejestracyjne – ułatwienie dla branży motoryzacyjnej

Profesjonalne tablice rejestracyjne nazywane także tablicami dealerskimi lub zielonymi tablicami rejestracyjnymi, zostały wprowadzone w Polsce 11 lipca 2019. Dzięki tablicom dealerskim możliwe jest rejestrowanie kilku pojazdów na jeden numer rejestracyjny. Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą, produkcją lub testowaniem nowych samochodów.

Z artykułu dowiesz się:
• Kto może korzystać z tablic dealerskich?
• Dlaczego warto zarejestrować pojazd na zielonych tablicach rejestracyjnych?
• Jakie są koszty zielonych tablic rejestracyjnych?
• Jakie ułatwienia daje rejestracja pojazdu w kontekście ubezpieczenia OC?
 

1. Kto może korzystać z tablic dealerskich

Zmiany w ustawie „Prawo o ruchu drogowym" pozwalają na tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów.  Pojazdy nią objęte, posiadają czasowy dowód rejestracyjny i charakterystyczne zielone tablice rejestracyjne.
Nowelizacja przepisów wyszła naprzeciw postulatom branży motoryzacyjnej, mającym na celu ułatwienie przeprowadzania  jazd testowych. Ta zmiana jest ułatwieniem także dla dealerów samochodowych, producentów samochodów oraz ośrodków badawczych. 
W momencie gdy nie było profesjonalnych tablic rejestracyjnych klient mógł odbywać jazdę próbną tylko wybranym modelem samochodu, który był zarejestrowany w Wydziale Komunikacji, teraz dealer samochodowy może znacznie poszerzyć swoją ofertę samochodów przeznaczonych do jazd próbnych. 
Na profesjonalnej tablicy rejestracyjnej znajduje się wytłoczony zielony numer rejestracyjny na białym tle, zawierający zawsze literę P (trzeci znak od końca), która jest wyróżnikiem tablicy przeznaczonej do profesjonalnej rejestracji pojazdów.
Pojazdy korzystające z profesjonalnej rejestracji zgodnie z obowiązującą ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych są nazywane pojazdami do jazd testowych, a ich posiadacz jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 
2. Dlaczego warto zarejestrować pojazd na zielonych tablicach rejestracyjnych?
 
• Większa atrakcyjność dla Klienta ponieważ może przetestować samochód, który chce docelowo kupić, a nie tylko ten który jest zarejestrowany i możliwy do testowania.
• Dealer Samochodowy poprzez jeden wniosek składany do Starosty jest w stanie uzyskać jedną tablicę rejestracyjną dla wielu pojazdów.
• Więcej zadowolonych Klientów a co za tym idzie większe prawdopodobieństwo sprzedania auta.
 
3. Koszty tablic profesjonalnych

 

Decyzja o profesjonalnej rejestracji pojazdu

Maksymalnie 100 zł

Blankiet profesjonalnego dowodu rejestracyjnego

Maksymalnie 20 zł

Komplet profesjonalnych tablic samochodowych

Maksymalnie 80 zł

Profesjonalna tablica motorowa

Maksymalnie 40 zł

Profesjonalna tablica motorowerowa

Maksymalnie 15 zł

 

4. Jakie ułatwienia daje rejestracja pojazdu w kontekście ubezpieczenia OC?
 
Umowę OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu, w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych, które nie były uprzednio zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pojazdy do jazd testowych mogą mieć zawartą umowę krótkoterminową na okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, nie krótszy jednak niż 30 dni.
Uwaga! Umowę może zawrzeć tylko osoba wskazana w profesjonalnym dowodzie rejestracyjnym, a polisa wystawiana jest  zawsze na konkretny pojazd (marka, typ, model, nr VIN). Niedozwolone jest ubezpieczenie samych profesjonalnych tablic rejestracyjnych. Natomiast dopuszczalne jest posiadanie kilku zawartych umów ubezpieczenia OC w tym samym czasie na ten sam nr rejestracyjny (profesjonalny) pod warunkiem, że dotyczą różnych pojazdów.
 
Umowa wystawiona na pojazd do jazd testowych:
• nie przechodzi na nabywcę pojazdu,
• nie podlega rekalkulacji,
• nie podlega wypowiedzeniu po sprzedaży pojazdu,
• nie podlega obowiązkowi powiadomienia Warty o sprzedaży pojazdu
  •  

  •