W 2018 r. uruchomiliśmy w Warcie Program Pomocy Poszkodowanym. Jego głównym celem jest zaoferowanie osobom poszkodowanym w wypadkach zgłaszanych w ramach polis OC profesjonalnej pomocy w celu poprawy ich stanu zdrowia i  wsparcie w powrocie do wcześniejszych aktywności realizowanych w życiu codziennym. W tym celu  oferujemy  osobom poszkodowanym kompleksową opiekę medyczną, opartą na dogłębnej i rzeczywistej diagnostyce oraz realnym planie leczenia, który opracowywany jest przy aktywnym udziale naszych pracowników. Opiekunowie klientów wspierają osoby poszkodowane  w trakcie realizacji programu i dbają o to, aby ich leczenie i rehabilitacja przebiegały jak najbardziej efektywnie. Opracowany przez specjalistów plan jest szansą na poprawę stanu zdrowia i powrót do wcześniejszej aktywności fizycznej osób poszkodowanych.
 
JAK POMAGAMY?
 
 Organizujemy leczenie – wizyty, badania, konsultacje 
 Zapewniamy rehabilitację medyczną,
 Finansujemy protezowanie oraz zakup lub wypożyczenie sprzętu medycznego 
 Organizujemy wsparcie psychologiczne
 Dostosowujemy mieszkanie do potrzeb klientów
 Przekazujemy informacje dotyczące fundacji i stowarzyszeń