Samochód

Co zrobić po sprzedaży pojazdu z polisą OC w WARCIE?

Poinformowanie towarzystwa o sprzedaży pojazdu

Polisę OC należy przekazać nabywcy pojazdu, a WARTĘ poinformować o sprzedaży wypełniając druk zawiadomienia o sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia lub przesyłając skan umowy sprzedaży.

Czytelne skany lub  zdjęcia można wysłać e-mailem  do WARTY na adres:

wypowiedzeniaOC@warta.pl

Pamiętaj! Poinformuj nas koniecznie o sprzedaży auta. Dopóki nie wiemy kto kupił auto, a nabywca będzie korzystał z Twojej polisy, to właśnie od Ciebie będziemy domagali się np. opłaty kolejnych rat składek.

Zwrot składki 

Jeśli umowa komunikacyjna  OC/AUTOCASCO/NNW/ASSISTANCE zostanie rozwiązana,  możesz otrzymać  zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. 
Pamiętaj:  do kupującego należy decyzja czy będzie korzystał z ochrony do końca okresu obowiązywania umowy OC, czy też ją wypowie (na piśmie).Jeśli  nabywca pojazdu wypowie umowę OC będzie możliwy  zwrot składek za niewykorzystany okres ochrony.
Jak to zrobić?
Przede wszystkim wypełnij Dyspozycję zwrotu składki i dołącz skany lub zrób wyraźną fotografię dokumentów:
 
 zawiadomienia o zbyciu pojazdu lub umowy sprzedaży pojazdu,
 wypowiedzenia umowy przez nabywcę (jeśli posiadasz taki dokument).
 zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez stację demontażu 
 inny dokument potwierdzający rozwiązanie umowy 
 

Następnie wszystkie posiadane dokumenty możesz wysłać e-mailem na adres: zwroty@warta.pl  lub zostawić u  najbliższego agenta ubezpieczeniowego (Znajdź agenta).

Zwrot powinieneś dostać w ciągu 14 dni od otrzymania  wniosku przez Wartę – pamiętaj, że droga elektroniczna będzie najszybsza 

Pamiętaj! Zwrot na konto bankowe jest szybszy i pewniejszy niż przekaz pocztowy. Dlatego koniecznie podaj jego numer we wniosku, a cały wniosek wypełnij czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

Samochód

Jak Warta ocenia rozmiary szkody przez telefon?

Coraz częściej zaskakujemy klientów informacją, że mogą otrzymać odszkodowanie tylko na podstawie rozmowy telefonicznej. Dobrze to widać na filmie, który wyjaśnia całą procedurę. (kliknij, żeby obejrzeć)

Jest to możliwe w większości rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności komunikacyjnych, mieszkaniowych, osobowych (NNW czy turystyczne), a nawet mienia firm. Wiele osób jest zdziwionych taką możliwością i szybkością wypłaty odszkodowania, które trafia na ich konto bankowe. Ale chętnie z tej możliwości korzystają.

Jest to możliwe dzięki temu likwidatorzy wykorzystują do oceny rozmiarów szkody zgłaszanej przez telefon, specjalistyczne programy do oceny kosztów naprawy samochodu czy usunięcia uszkodzeń w mieszkaniu (np. Carwert firmy Eurotax, czy Norma Pro) – dokładnie takie same z których korzystają rzeczoznawcy. Dzięki temu mogą  ocenić rozmiary szkody na podstawie dokładnych ustnych informacji udzielanych przez klienta. Jeśli z jakiś powodów nie jest to możliwe, likwidator może poprosić o dosłanie zdjęć. Wtedy również nie musimy na miejsce wysyłać rzeczoznawcy.

 

Alternatywą dla wysyłania rzeczoznawcy mogą być też dokonanie oględzin przez likwidatora. To możliwe, dzięki specjalnej aplikacji na smartfony. Pozwala ona likwidatorom oglądać zniszczenia za pośrednictwem smartfona klienta. Jeśli wyraża on zgodę na taką formę oględzin, otrzymuje sms z linkiem ułatwiającym pobranie aplikacji. Następnie likwidator dzwoni do klienta i za pośrednictwem aplikacji ogląda uszkodzenia na swoim monitorze. Robi też zdjęcia, które zapisywane są w elektronicznej teczce szkodowej w systemie Warty. Po dokonaniu wyliczeń proponuje zakończenie sprawy i wypłaca odszkodowania bez zbędnych formalności. (Zobacz film, pokazujący jak wyglądają takie oględziny on-line).

Nie oznacza to jednak, że wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić szkodę, której nie było lub w rzeczywistości była mniejsza, a my wypłacimy odszkodowanie. Z ewentualnymi nadużyciami rodzimy sobie na kilka sposobów.

 

 • Po pierwsze: osoby, które obsługują zgłoszenia szkód mają odpowiednie przygotowanie i doświadczenia, żeby móc wyłowić zgłoszenia, które budzą wątpliwości.
 • Po drugie: wspiera je też system informatyczny, który po analizie zebranych danych w trakcie zgłoszenia szkody sugeruje czy dane zgłoszenie można skierować na szybką ścieżkę. Dlatego też nie stosujemy sztywnych limitów kwotowych, do których szkoda może być likwidowana na telefon. Zawsze decyduje o tym likwidator po przyjęciu zgłoszenia.
 • Po trzecie: wyrywkowo weryfikujemy szkody zakwalifikowane do uproszczonej ścieżki likwidacji szkód, sprawdzając, np. rozmiary uszkodzeń czy w ogóle sam fakt ich zaistnienia.

Ważne! Jeśli zgłoszenie było niezgodne z prawdą, korzystamy z możliwości zgłoszenia próby wyłudzenia do prokuratury.

Zobacz filmy:

Samochód

Klient Warty rozbił moje auto

Klient Warty uszkodził bądź rozbił Twoje auto?
Chcesz szybko dostać odszkodowanie? 
 
Zgłoś szkodę on-line za pośrednictwem formularza szkodu: FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKODY lub zadzwoń do Centrum Alarmowego Warty: +48 502 308 308 lub 801 308 308 (opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora). Konsultant udzieli ci wszelkich informacji jak zachować się po wypadku, żeby szybko dostać pełne odszkodowanie. 
 

Potrzebne informacje - zgłoszenie telefoniczne

 
W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:
 
Dane osoby zgłaszającej szkodę:
Imię i nazwisko
PESEL
Dane osoby poszkodowanej:
Imię i nazwisko
PESEL
Adres korespondencji
Numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda
Dane osoby kierującej pojazdem uszkodzonym:
Imię i nazwisko
Dane z prawa jazdy
Adres korespondencji
Numer telefonu:
Osoby zgłaszającej
Osoby poszkodowanej
Sprawcy
Data godzina i miejsce szkody
Przebieg (okoliczności) zdarzenia
Zakres szkody (opis uszkodzenia)
Dane pojazdu (dane z dowodu rejestracyjnego):
Numer rejestracyjny
Numer VIN
Marka i model pojazdu
Data pierwszej rejestracji pojazdu
Data wykonania i ważności ostatniego badania technicznego
Dane o Twoim banku niezbędne do wypłaty świadczenia:
Nazwa Banku
Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia
Dane - osobowe i teleadresowe - uczestników szkody - w przypadku gdy występują (np. sprawcy, kierowcy, banku, policji)
Miejsce oględzin pojazdu:
Miasto,  w którym mają być wykonane oględziny (+ kod pocztowy)
Ulica
 

Handlowy ubytek wartości pojazdu

 
Informujemy o możliwości zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. 
 
Szczegóły dotyczące tego roszczenia można znaleźć na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń: http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/utrata%20wartosci%20handlowej.pdf
 

Potrzebne dokumenty

 
Jeżeli do rozpatrzenia roszczenia niezbędne będą dodatkowe dokumenty, konsultant poprosi Cię o ich przesłanie.
 
W przypadku tego zdarzenia najczęściej będą to:
 
wypełniony przez uczestników wypadku druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub spisane na miejscu zdarzenia oświadczenie sprawcy wypadku
kopia dowodu rejestracyjnego
kopia prawa jazdy osoby kierującej pojazdem
jeśli pojazd jest w leasingu – zgoda Leasingodawcy na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
jeśli pojazd jest kupiony na kredyt i w dowodzie rejestracyjnym wpisany został zastaw rejestrowy – zgoda zastawnika na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz,
jeżeli pojazd został kupiony na kredyt i w dowodzie bank został wpisany jako współwłaściciel – zgoda banku na wypłatę odszkodowania na Twoją rzecz
jeżeli pojazd jest współwłasnością kilku osób – zgoda pozostałych współwłaścicieli do wypłaty odszkodowania na Twoją rzecz
 
Samochód

Kiedy umowa OC może zostać rozwiązana lub ulega rozwiązaniu?

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:
 
 • - z upływem okresu, na który została zawarta;
 • - z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;
 • - z dniem odstąpienia od umowy (każdej ze stron) w przypadku, gdy umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu i pojazd nie został zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;
 • - z dniem wypowiedzenia umowy przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności albo właściciela pojazdu, który odzyskał posiadanie;
 • - z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach nie powodujących zmiany posiadacza i bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • - z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. Posiadacze umów zawartych z zakładem ubezpieczeń, dla którego ogłoszona została upadłość, zobowiązani są do zawarcia nowych umów ubezpieczenia z innym dowolnie wybranym ubezpieczycielem;
 • - z chwilą zarejestrowania pojazdu mechanicznego za granicą;
 • - z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy zawartej na odległość;
 • - z dniem wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • - z dniem wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy zawarta ona została z mocy prawa i posiadacz pojazdu w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń.
Samochód

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Warcie?

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Warcie?

 

Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego jest konieczne w dwóch przypadkach:

 • jeśli chcesz zmienić ubezpieczyciela - na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej
 • jeśli masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie

Chcesz zmienić ubezpieczyciela?

1. Pobierz gotowy wniosek Wypowiedzenie umowy OC lub przygotuj dokument, w którym będą następujące dane:

 • Informacja o wypowiedzeniu umowy w związku z chęcią zmiany ubezpieczyciela

 • Imię i nazwisko lub nazwa firmy

 • Dokładny adres zamieszkania

 • PESEL/REGON

 • Marka, model, nr rejestracyjny pojazdu

 • Numer umowy ubezpieczenia

 

Ważne! Pamiętaj o wyraźnym, własnoręcznym podpisie pod dokumentem.

PRZYPOMINAMY: wypowiedzenie złożone na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej musi dotrzeć do zakładu ubezpieczeń nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów została zawarta ( za datę wpływu uznaje się również datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

2. Taki dokument* możesz wysłać wyraźnie zeskanowany lub sfotografowany mailem na adres:

wypowiedzeniaOC@warta.pl 

*Jeśli zakupiłeś pojazd z ważnym ubezpieczeniem OC poprzedniego właściciela, możesz do składanego wypowiedzenia dołączyć potwierdzenie przeniesienia własności (np. kopię umowy kupna-sprzedaży lub faktury), co przyśpieszy proces rejestracji dokumentu. 

3. Wypowiedzenia umów ubezpieczenia OC przyjmują również nasi agenci ubezpieczeniowi. Znajdź najbliższego agenta i sprawdź u niego jeszcze raz naszą ofertę – może jednak zostaniesz z nami na kolejny rok?

Masz dwie umowy OC komunikacyjnego, bo nie wypowiedziałeś umowy dotychczasowemu ubezpieczycielowi, a polisę na kolejny rok kupiłeś w innym towarzystwie?

1. Przygotuj dokument z informacją o wypowiedzeniu umowy w związku z posiadaniem podwójnego ubezpieczenia OC

Ważne! Pamiętaj o wyraźnym,  własnoręcznym podpisie pod dokumentem

2. Taki dokument możesz wysłać wyraźnie zeskanowany lub sfotografowany mailem na adres:

wypowiedzeniaOC@warta.pl 

Podstawa prawna: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r (Dz.U.03.124.1152) wraz z późniejszymi zmianami z dnia 11-02-2012 

Zasady zmiany ubezpieczyciela na koniec okresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z art.28. ust.1

Zasady rozwiązania umowy w przypadku posiadania dwóch polis jednocześnie zgodnie z art.28A. ust.1

Samochód

Pomoc na drodze nie tylko po wypadku

Wybierając ubezpieczenie komunikacyjne przezorni kierowcy powinni zadbać o dobry pakiet assistance, gwarantujący pomoc nie tylko w razie wypadku, ale też awarii czy przebicia opony lub braku paliwa.
 
Każdy kupujący w Warcie polisę OC czy AC w ramach assistance Standard, dostaje gratis gwarancję podstawowej pomocy po wypadku w Polsce: holowanie pojazdu do 100 km, informację serwisową czy usługę przekazania wiadomości.
 
Ale niewielkim kosztem można uzyskać gwarancję pomocy w Polsce i za granicą, nie tylko w razie wypadku, ale też w razie awarii i innych zdarzeń (np. przedziurawienia opony, braku paliwa itp.). Wyższe też mogą być limity holowania, jeśli wybierzemy szerszy pakiet assistance.
 
Co ważne, za 81 zł rocznie można kupić wariant Złoty nawet do samego OC komunikacyjnego Warty i to bez względu na wiek pojazdu. Tyle samo kosztuje on dla kupujących AC Standard, ale już wybierający AC Komfort mają taką ochronę w cenie ubezpieczenia ACK.
 
Warto mieć takie ubezpieczenie, bo np. jeśli auto nagle odmówi posłuszeństwa w drodze, klienci mogą liczyć na próbę naprawy samochodu na miejscu, a jeśli to niemożliwe, na odholowanie go do warsztatu (do 200 km). Warta pokryje też koszty powrotu po już naprawiony samochód. W przypadku problemów z autem za granicą, może się też przydać pomoc tłumacza.
 
W razie wypadku, kiedy wiadomo, że auta nie uda się naprawić w ciągu 12 godzin, posiadacz assistance Złoty w Warcie może skorzystać z usługi wynajmu samochodu zastępczego podobnej klasy na maksymalnie 5 dni.
 
Kupującym AC, można polecić też szersze warianty assistance – Złoty+ i Platynowy. Dają one m.in. prawo do wynajmu pojazdu zastępczego również w razie awarii, a nie tylko wypadku. Wyższe są też limity holowania pojazdu np. w wariancie Platynowym, nie ma ograniczeń odległości holowania na terenie Polski, a w przypadku zdarzenia za granicą limit wynosi 1200 km.
Samochód

Jak przyspieszyć likwidację szkody?

WARTA coraz więcej szkód likwiduje tylko na podstawie rozmowy telefonicznej z klientem. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie też popularność likwidacji szkody w sieci warsztatów współpracujących.
 
Staramy się uprościć procesy i procedury tak, żeby możliwie szybko wypłacać odszkodowania.Niestety nie zawsze jest to możliwe, bo bez niektórych informacji czy dokumentów od klientów nie możemy wypłacić odszkodowania.
 
Z obserwacji naszych likwidatorów wynika, że najczęstszymi problemami są:
 
Brak numeru konta. Często klienci zapominają wpisać, czy podać taką informację w zgłoszeniu szkody, a potem nie pamiętają o uzupełnieniu takiej informacji. Unikamy wysyłania pieniędzy przekazem pocztowym, co jest kosztowne i kłopotliwe dla klienta.
Brak wskazania przez klienta sposobu wypłaty odszkodowania. Najczęściej chodzi o brak upoważnienia dla warsztatu, co uniemożliwia dokonanie tzw. bezgotówkowego rozliczenia szkody, czyli między warsztatem a towarzystwem.  
Brak wskazania osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania. Szczególnie w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia była przedmiotem cesji na bank lub ubezpieczone mienie (najczęściej pojazd) było w leasingu lub był ustanowiony na nim zastaw rejestrowy. To samo dotyczy mienia, które ma kilku współwłaścicieli. W każdym z tych przypadków potrzebna będzie zgoda banku, leasingodawcy czy współwłaściciela na wypłatę odszkodowania określonej osobie. W przypadku banków zdarzają się też sytuacje, w których bank warunkuje wypłatę, np. przedłożeniem rachunków za naprawę pojazdu. Zdarzają się banki, które nie przysyłają pism do ubezpieczycieli - tylko do klientów, a z kolei klienci nie odsyłają ich do towarzystwa. Wtedy obie strony czekają: klient na wypłatę, a ubezpieczyciel na dokument.
Utrudniony kontakt z klientem w celu wykonania oględzin. Czasem ciężko z klientem umówić się na oględziny samochodu czy mieszkania, bo np. często wyjeżdża czy po prostu dużo pracuje. Oczywiście rzeczoznawca w miarę możliwości dostosowuje się do preferencji klienta, ale ponieważ ogląda on dziennie kilka samochodów, nie zawsze jest w stanie to zrobić.
Brak dokumentów. Do likwidacji szkody niezbędne są, np. kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu czy aktu własności nieruchomości, a czasem klienci nie dosyłają tego typu dokumentów.
 
Dlatego przed zgłoszeniem szkody, warto zapoznać się ze szczegółową listą informacji i dokumentów, które będziemy potrzebować do likwidacji danej szkody. Szczegóły w sekcji: likwidacja szkód.

Turystyczne

Dlaczego warto mieć polisę turystyczną przed wyjazdem na zimowy wypoczynek?

Od lat w okresie sprzyjającym zimowym szaleństwom wzrasta liczba zgłaszanych do Centrum Obsługi Klienta WARTY, szkód osobowych z ubezpieczeń dobrowolnych. Zwykle liczba ta jest styczniu i lutym o 30 proc. wyższa niż w październiku i listopadzie. W przypadku ubezpieczeń turystycznych ten stosunek jest jeszcze wyższy! W styczniu i lutym zgłaszanych jest o ponad 100 proc. więcej szkód niż w październiku i listopadzie.
 
Z ubezpieczeń turystycznych, w okresie ferii zimowych, najczęściej zgłaszane są szkody związane z uprawianiem narciarstwa. Ich przyczyną z reguły są:
 
zwykły upadek,
zderzenie z innym narciarzem/snowboardzistą,
wypadnięcie z trasy i zderzenia z drzewem lub inną przeszkodą.
 
Ich główną przyczyną jest nadmierna prędkość i niedostosowanie sposobu jazdy do umiejętności. Wśród urazów narciarskich do niedawna przeważały złamania kości podudzia lub kończyn górnych. Obecnie, gdy sprzęt, a przede wszystkim wiązania i buty, są coraz doskonalsze, liczba złamań maleje, wzrasta natomiast, i to nawet o kilkaset procent, liczba skręceń stawów, głównie kolanowych oraz uszkodzeń więzadeł. Zarówno leczenie, jak i rehabilitacja tego typu urazów jest długotrwałe i kosztowne.
 
Dlatego warto mieć ubezpieczenie WARTA Travel, które gwarantuje organizację pomocy i pokrycie kosztów leczenia w takich wypadkach.
Warto przypomnieć, że jako jedno z niewielu towarzystw na rynku pokrywamy - w ramach opcji dodatkowej - wydatki poniesione w Polsce na kontynuację leczenia urazów powstałych w związku z uprawianiem sportów zimowych w czasie wyjazdu zagranicznego. 
 
Polisę można kupić online na online.warta.pl
Turystyczne

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW?

Przy wyborze ubezpieczenia NNW powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, np.:

 • Czy potrzebujemy ochrony dla siebie, czy dla całej rodziny? Warto zauważyć, że ubezpieczenie całej rodziny w ramach pakietu będzie tańsze niż kupowanie ubezpieczenia dla każdego oddzielnie.
 • Czy polisa daje ochronę w kraju, czy również za granicą?
 • Jaka powinna być wysokość sumy ubezpieczenia? To od niej zależy wysokość ewentualnego odszkodowania. Jeśli polisa ma być formą dodatkowego zabezpieczenia, np. spłaty kredytu, to dobrze, żeby suma ubezpieczenia przynajmniej równa jego wartości. Przy czym trzeba pamiętać, że w ramach produktu odpowiedzialność dotyczy zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, a nie np. zgonu naturalnego.
 • Jakiej potrzebuję ochrony? Czy, np. zainteresowany jestem rozszerzeniem jej o świadczenia dodatkowe. Na przykład Warta oferuje szereg świadczeń dodatkowych: całkowita niezdolność do pracy, zasiłek dzienny, leczenie, dzienne świadczenie szpitalne, opieka medyczna, operacja plastyczna
 • Jaki jest dla mnie najlepszy sposób wyliczania świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu? Na rynku funkcjonują - w uproszczeniu trzy - główne sposoby:

a) proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu równa się  procentowi sumy ubezpieczenia,

b) progresywny - w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku, co zapewnia proporcjonalnie wyższą wypłatę w przypadku poważnych wypadków.

c) wypłata w określonych sytuacjach - w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że bez względu na to ile mamy polis NNW, to w razie wypadku możemy liczyć na wypłatę z każdej z nich. Kolejna umowa jest więc dodatkowym zabezpieczeniem!

Turystyczne

Czy suma ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia, assistance i transport? Czy transport chorego z miejsca zdarzenia do szpitala lub kraju posiada limit ?

Wskazana w polisie suma ubezpieczenia kosztów leczenia dotyczy jedynie kosztów leczenia. Usługi assistance organizowane są bez limitu sumy ubezpieczenia – do faktycznie poniesionych kosztów. 
Transport z miejsca zdarzenie do szpitala, czy transport do RP jest realizowany do faktycznie poniesionych kosztów poza limitem na koszty leczenia. 
Turystyczne

Czy koszty ratownictwa wyczerpują sumę ubezpieczenia kosztów Leczenia, czy są limitowane?

Koszty ratownictwa nie wyczerpują sumy kosztów leczenia - wchodzą w zakres usług assistance (bez dodatkowych opłat) i są nielimitowane.

Przez koszty poszukiwania i ratownictwa rozumiemy zorganizowanie i pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa o ile ubezpieczony zaginął w czasie podróży zagranicznej w okresie ubezpieczenia.

Turystyczne

Czy po spożyciu alkoholu również wypłacane są świadczenia?

TAK – Warta zapewnia pokrycie kosztów leczenia, assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków w związku ze zdarzeniami po spożyciu alkoholu.

Turystyczne

Za co Warta odpowiada w ubezpieczeniu dodatkowym zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąca udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu (nie starszego niż 10 lat, o masie całkowitej do 3,5t, przewożącego do 9 osób) jaką ubezpieczony w ramach umowy najmu pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży.

Turystyczne

Jaka jest różnica między ubezpieczeniem Warta Travel a Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

 

EKUZ

 

WARTA TRAVEL

 

Honorowana wyłącznie w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ

 

Gwarancja pokrycia kosztów leczenia we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych do sumy ubezpieczenia KL

 

Obowiązuje system współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych – pokrycie części kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ

 

 

Brak partycypacji ubezpieczonego w kosztach leczenia – odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia, która może wynieść nawet 1 000 000 zł; pełna refundacja kosztów leków przepisanych przez lekarza i zakupionych zagranicą

 

Brak pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa

 

 

Koszty poszukiwania i ratownictwa w zakresie podstawowym ubezpieczenia

 

 

Brak pokrycia kosztów transportu do kraju oraz transportu zwłok

 

 

Koszty transportu bez ograniczeń sumy ubezpieczenia

 

 

Brak usług Assistance

 

 

Szeroki zakres usług assistance np. opieka nad nieletnimi dziećmi, pomoc tłumacza, przedłużenie ochrony o 48 godzin, czy odwiedziny osoby wskazanej

 

Brak dodatkowych ubezpieczeń

 

Dodatkowo: NNW, OC w życiu prywatnym, bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy, kontynuacja leczenia powypadkowego w RP, koszty odwołania  podróży, zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie