A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Z Ż Ź

Agent ubezpieczeniowy

 

Pośrednik działający w imieniu i na rzecz jednego (tzw. agent wyłączny) lub wielu zakładów ubezpieczeń (tzw. multiagent). Wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych i administracyjnych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia oraz doradzaniu w tym zakresie, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, również w sprawach o odszkodowanie.

 

Najczęściej jest przedsiębiorcą wykonującym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych.