Komunikat dla Klientów Warta dla Ciebie i Rodziny

Przed zgłoszeniem roszczenia sprawdź:
 
 Czy zgłaszane zdarzenie znajduje się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej na Twojej wnioskopolisie? (sprawdź więcej szczegółów tutaj) 
 Czy upłynął okres, w którym Warta udziela ochrony ubezpieczeniowej w ograniczonym zakresie (okres karencji)? Jeżeli okres karencji nie upłynął, dołącz zaświadczenie o poprzednim ubezpieczeniu (sprawdź więcej szczegółów tutaj) 
 Czy posiadasz wszystkie dokumenty potwierdzające wystąpienia zdarzenia? (sprawdź więcej szczegółów tutaj) 
 
Jeżeli masz wątpliwości co do powyższych pytań zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta Warty 502 308 308 lub 801 308 308
 
Szanowni Państwo,
 
Informujemy, iż ustawa o dokumentach publicznych nie wpływa na zmianę procesów likwidacji świadczeń, dlatego przypominamy o konieczności załączania kopii dowodu osobistego do składanego wniosku świadczeniowego. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. jest uprawniona do posługiwania się kopią dowodu osobistego na podstawie odrębnych przepisów prawa. 
 
 

Do zgłoszenia roszczenia będą potrzebne:

informacje dotyczące danych osobowych uczestników zdarzenia

dokumentacja potwierdzająca zajście zdarzenia

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy assistance medycznego dzwoń do całodobowego centrum operacyjnego:

+48 22 23 22 738
+48 22 52 22 738

Przeglądarka, której używasz, jest nieobsługiwana.
Zmień swoją przeglądarkę, aby kontynuować.