Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DB Big Brands

Bieżąca wartość: 111,67 pln

Opis

db Big Brands to 3 letnie indywidualne ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od zachowania się następującego instrumentu bazowego jakim jest koszyk firm działających w obszarze nowych technologii:

 

L.p. (i)

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

Giełda

Adres strony internetowej*

1

Amazon.com Inc

AMZN UW Equity

NASDAQ

https://www.nasdaq.com/symbol/amzn

 

2

Ebay Inc

EBAY UW Equity

NASDAQ

https://www.nasdaq.com/symbol/ebay

 

3

Alibaba Group Holding

BABA UN Equity

NYSE

https://www.nyse.com/quote/XNYS:BABA

 

4

Netflix Inc

NFLX UW Equity

NASDAQ

https://www.nasdaq.com/symbol/nflx

 

5

Alphabet Inc (dawniej Google)

GOOGL UW Equity

NASDAQ

https://www.nasdaq.com/symbol/googl

 

6

Microsoft Corp

MSFT UW Equity

NASDAQ

https://www.nasdaq.com/symbol/msft

 

 

*Możliwość obserwacji notowań akcji spółek w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanymi powyżej kodami lub na podanych stronach internetowych

 

-  3-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

-  opłata wstępna 1% składki

-  celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona 100% początkowej wartości jednostki funduszu oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości instrumentu bazowego

-  Kupon, o którym mowa w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia wynosi 9%

.

Okres ubezpieczenia: 22.02.2018 r. –  23.02.2021r.

Cel inwestycyjny funduszu opisany jest szczegółowo w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia stanowiących załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2018-02-22 do 2021-02-22
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
4,46%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty