Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

ZŁOTY PROCENT 2

Bieżąca wartość: 104,23 pln

Opis

To dwuletnia polisa na życie i dożycie, z premią na zakończenie umowy do 20,5 proc. zwolnioną z "podatku Belki". Premia w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia uzależniona jest od zachowania 3-miesięcznej stopy WIBOR. Produkt oferowany w dniach 02.11.2011 - 14.12.2011

 

  • 2-letnia polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 20,5%* naliczana każdego dnia
  • 100% ochrony kapitału**

 

 

 

Premia na koniec umowy będzie zależna od zachowania się 3-miesięcznej stopy WIBOR. WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym.

Polska gospodarka jest uważana za coraz bardziej stabilną, co w przewidywalnej przyszłości powinno sprzyjać stabilizacji 3-miesięcznej stawki WIBOR. Na jej notowania w największym stopniu mają wpływ decyzje Rady Polityki Pieniężnej (która zwykle kieruje się ostrożnością w działaniu).

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 20,5%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie ZŁOTY PROCENT 2 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2011-12-20 do 2014-01-07
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
4,23%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Ubezpieczenia
zloty procent 2 new.pdf 311 KB
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU.ZLOTY.PROCENT.2.pdf 148.4 KB
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Uchwala Zarzadu 34.1 KB

Polisy Strukturyzowane