Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

SUROWCE NA PLUS

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

SUROWCE NA PLUS to 3-letnia polisa strukturyzowana ze składka jednorazową. Premia z produktu SUROWCE NA PLUS będzie zależna od wzrostu wartości koszyka 4 surowców - ropy, miedzi srebra i kukurydzy. Po 3 latach produkt może wypracować 36% premii. Produkt oferowany w dniach 7.05.2012 - 29.06.2012

 

  • 3-letnia polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 36%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wpływ na wysokość premii będą miały ceny 4 surowców – ropy, miedzi, srebra i kukurydzy. 

 

Umowa zawierana jest na 3 lata i podzielona jest na 3 roczne okresy obserwacyjne. Po każdym roku, jeśli w dniu obserwacji wszystkie cztery surowce z koszyka będą miały cenę wyższą niż w dniu ustalenia wartości początkowej, to za dany rok zostanie naliczony kupon w wysokości 12%. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, kupon będzie równy 0%. Wartość początkowa będzie stała przez cały okres umowy i zostanie określona jako cena surowców z dnia 5 lipca 2012 r.

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 6 lipca 2015 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 36%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie SUROWCE NA PLUS nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-07-05 do 2015-07-06
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU_SUROWCE_NA_PLUS.pdf 125.9 KB
Karta ubezpieczenia
surowce_na_plus.pdf 193.3 KB

Polisy Strukturyzowane