Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

KOSZYK ZYSKÓW 2

Bieżąca wartość: 103,31 pln

Opis

KOSZYK ZYSKÓW 2 polisa strukturyzowana ze składka jednorazową na okres 1,5 roku. Wysokość premii zależy od cen akcji 5 następujących spółek: Danone, Mondelez International (dawniej Kraft Foods), Coca-Cola, Pernod Ricard, Anheuser – Busch INBEV. Produkt oferowany w dniach 15.10.2012 - 29.11.2012

 

  • 1,5-roczna polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 20%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii zależy od kształtowania się cen akcji 5 następujących spółek: Danone, Mondelez International (dawniej Kraft Foods), Coca-Cola, Pernod Ricard, Anheuser – Busch INBEV.

 

 

Jeżeli przez cały okres obserwacyjny cena żadnej z akcji nie wzrośnie o więcej niż 20% w stosunku do wartości początkowej, premia będzie równa średniej arytmetycznej ze zmiany cen, maksymalnie 20%.

W przypadku, kiedy cena akcji którejkolwiek ze spółek wzrośnie o ponad 20%, wówczas dla tej spółki przyjmuje się stałą wartość wzrostu na poziomie 2%, a dla pozostałych rzeczywistą zmianę ceny. Z tak ustalonych wyników wyliczona zostanie średnia arytmetyczna stanowiąca premię.

Jeżeli średnia arytmetyczna z wartości końcowych będzie ujemna, wówczas, dzięki pełnej ochronie kapitału, Klient otrzyma zwrot składki alokacyjnej (tj. wpłaconą składkę pomniejszoną o opłatę za zawarcie).

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 czerwca 2014 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 20%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie KOSZYK ZYSKÓW 2 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-12-05 do 2014-06-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
3,31%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU KOSZYK ZYSKOW 2 138.4 KB
Karta ubezpieczenia
koszyk_zyskow_2.pdf 201.7 KB

Polisy Strukturyzowane