Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

SALSA 2012

Bieżąca wartość: 102,87 pln

Opis

Salsa 2012 to polisa strukturyzowana ze składką jednorazową na okres 3 lat. Wysokość premii będzie zależała od wyników indeksu DB Salsa Sectors EURO Net. Produkt oferowany w dniach 17.10.2012 - 23.11.2012

 • SALSA 2012 to 3-letnia polisa ze składką jednorazową. Na koniec obowiązywania umowy
  ubezpieczonym zostanie wypłacona kwota równa składce alokacyjnej, powiększonej
  o premię. Wysokość premii będzie zależała od wyników indeksu DB Salsa Sectors EURO Net.
  Konstrukcja produktu zakłada 100% ochrony składki alokacyjnej na koniec umowy.
  Oznacza to, że w przypadku niespełnienia warunków pozwalających na naliczenie premii,
  Klient otrzyma kwotę odpowiadającą składce alokacyjnej. Dodatkowo ubezpieczeniowy
  charakter produktu zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez cały okres trwania
  umowy.
 • Partycypacja we wzroście indeksu DB Salsa Sectors EURO Net wynosi 85%.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2012-12-05 do 2015-12-07
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
2,87%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Produktowa
salsa_2012.pdf 185.7 KB

Polisy Strukturyzowane