Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

ŚWIATOWE TRIO

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

ŚWIATOWE TRIO to polisa strukturyzowana ze składka jednorazową na okres 1,5 roku. Wysokość premii zależy od notowań 3 światowych indeksów: Dow Jones Industrial Average, FTSE China 25 Index, DAX Price Index. Produkt oferowany w dniach 12.11.2012 - 31.12.2012

 

  • 1,5-roczna polisa na życie i dożycie
  • premia na zakończenie umowy do 20%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii zależy od kształtowania się notowań trzech światowych indeksów: Dow Jones Industrial Average, FTSE China 25 Index, DAX Price Index.

 

 

Jeżeli przez cały okres obserwacyjny notowania żadnego indeksu nie wzrosną o więcj niż 20% w stosunku do wartości początkowej, premia będzie równa średniej arytmetycznej ze zmiany cen, maksymalnie 20%.

W przypadku, gdy notowania któregokolwiek indeksu wzrosną o ponad 20%, wówczas dla tego indeksu przyjmuje się stałą wartość wzrostu na poziomie 2%, a dla pozostałych rzeczywistą zmianę ceny. Z tak ustalonych wyników wyliczona zostanie średnia arytmetyczna stanowiąca premię.

Jeżeli średnia arytmetyczna z wartości końcowych będzie ujemna, wówczas, dzięki pełnej ochronie kapitału, Klient otrzyma zwrot składki alokacyjnej (tj. wpłaconą składkę pomniejszoną o opłatę za zawarcie).

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 7 lipca 2014 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 20%.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-01-07 do 2014-07-07
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Ubezpieczenia
swiatowe_trio.pdf 192 KB
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU SWIATOWE TRIO 146.6 KB

Polisy Strukturyzowane