Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

SUROWCE NA PLUS 3

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

SUROWCE NA PLUS 3 to polisa strukturyzowana ze składka jednorazową na okres 2 lat. Wysokość premii zależy od notowania indeksu S&P GSCI Excess Return Index (Bloomberg: SPGSCIP Index). Produkt oferowany w dniach 17.12.2012 - 14.02.2013

 

  • 2-letnia polisa na życie i dożycie
  • premia na zakończenie umowy do 25%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii zależy od kształtowania się notowań indeksu: S&P GSCI Excess Return Index (Bloomberg: SPGSCIP Index).

 

Jeżeli przez cały okres obserwacyjny notowania indeksu nie wzrosną o więcj niż 25% w stosunku do wartości początkowej, premia będzie równa zmianie wartości indeksu, maksymalnie 25%.

W przypadku, gdy notowania indeksu wzrosną o ponad 25%, wówczas przyjmuje się stałą stopę zwrotu na poziomie 2%. 

Jeżeli końcowa wartość indeksu będzie niższa od wartości początkowej, wówczas, dzięki pełnej ochronie kapitału, Klient otrzyma zwrot składki alokacyjnej (tj. wpłaconą składkę pomniejszoną o opłatę za zawarcie).

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 20 lutego 2015 roku.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 25%. Premia z Ubezpieczenia na życie i dożycie SUROWCE NA PLUS 3 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-02-20 do 2015-02-20
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU SUROWCE NA PLUS 3 186.9 KB
Karta ubezpieczenia
surowce_na_plus_3.pdf 178.3 KB

Polisy Strukturyzowane