Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

DOLAR KLIK (umowy aneksowane)

Bieżąca wartość: 103,62 pln

Opis

To 2,5-roczna polisa na życie i dożycie, z możliwością osiągnięcia Premii w przypadku dożycia przez ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Premia będzie sumą "Klików" naliczonych w każdym z pięciu okresów obserwacyjnych. Maksymalna wartość "Kliku" za każdy z okresów może wynieść: 9% - za I okres obserwacyjny 9% - za II okres obserwacyjny 11% - za III okres obserwacyjny 11% - za IV okres obserwacyjny 11% - za V okres obserwacyjny Produkt oferowany w dniach 20.02.2012 - 16.04.2012

 

  • 2,5-roczna polisa na życie i do życie
  • premia na zakończenie umowy do 51%* 
  • 100% ochrony kapitału**

 

Wysokość premii wypłacanej na koniec umowy będzie zależna od zachowania się kursu USD/PLN w 5 półrocznych okresach obserwacyjnych. Na koniec każdego okresu ustalona zostanie wartość kursu, stanowiąca część składową ostatecznej premii, tzw. Klik. Kliki obliczane będą na podstawie codziennej obserwacji kursu USD/PLN.

 

Maksymalna wartość "Kliku" za każdy z okresów może wynieść:

9% - za I okres obserwacyjny
9% - za II okres obserwacyjny
11% - za III okres obserwacyjny
11% - za IV okres obserwacyjny
11% - za V okres obserwacyjny
 
Jeżeli w danym okresie kurs zmieni się, nie przekraczając określonej bariery względem wartości początkowej, to Klik za dane półrocze równy będzie wartości bezwzględnej zmiany kursu na końcu tego okresu. Jeżeli kurs USD/PLN w dowolnym momencie półrocznego okresu przekroczy barierę, to Klik równy jest 0%.

 

* Maksymalna wysokość premii na zakończenie umowy ubezpieczenia może wynieść 51%. 

** Po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-06-05 do 2014-11-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-0,15%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
OWU.DOLAR.KLIK.pdf 155.5 KB
Podsumowania
Dolar Klik_Podsumowanie_aneksowany.pdf 473.7 KB
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Aneks nr 1 do OWU DOLAR KLIK 43.2 KB
Karta ubezpieczenia
dolar_klik_aneksowane.pdf 191.4 KB

Polisy Strukturyzowane