Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WIBOR PROFIT 2L

Bieżąca wartość: 107,26 pln

Opis

WIBOR PROFIT 2L to dwuletni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od notowań indeksu WIBOR 3M, czyli stawki 3-miesięcznych pożyczek międzybankowych na polskim rynku. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 02.04.2013 - 02.05.2013

 

  • 2-letnie ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • maksymalny zysk na koniec trwania produktu do 12%
  • 100% ochrona początkowej wartości jednostki

 

Zyski z inwestycji zależą od notowań indeksu WIBOR 3M, czyli stawki 3-miesięcznych pożyczek międzybankowych na polskim rynku. 

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 14 maja 2015 roku.

 

Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-12-09 do 2015-05-13
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-32,9%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty