Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

GLOBAL PROFIT

Bieżąca wartość: 100,00 pln

Opis

GLOBAL PROFIT to trzyletni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu Templeton Global Total Return Fund. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 04.06.2013 - 21.06.2013

 

  • 3-letnie ubezpieczenie na życie i dożycie
  • 100% partycypacji w wynikach funduszu*
  • ochrona kapitału na poziomie 100% składki alokacyjnej

 

Wysokość premii na koniec umowy będzie zależała od zachowania się funduszu Templeton Global Total Return Fund.

 

Instrument bazowy:Templeton Global Total Return Fund (

ISIN Code:LU0170475585;

kod Bloomberg*:TGTRFAD LX Equity)

adres strony internetowej: https://indices-globalmarkets.bnpparibas.com/product.aspx?id=qOsvVzPT5cWMtCpop3piKw%3d%3d&subid=dO%2b0E88SxFhj8rjbyj%2bSfg%3d%3d

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej

 

*Szczegółowe zasady naliczania i wypłaty premii dla Klienta znajdują się w Szczególnych Warunkach  Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie GLOBAL PROFIT.

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2013-07-05 do 2016-07-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
0%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Warunki Ubezpieczenia
SWU GLOBAL PROFIT 143.9 KB
Karta produktu
global_profit.pdf 177.4 KB

Polisy Strukturyzowane