Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Stabilny Portfel Aktywów

Bieżąca wartość: 1 441,28 pln 2

Opis

kod funduszu: BR01
 
Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie zysku powyżej 12-miesięcznych lokat bankowych przy utrzymywaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie, przy utrzymaniu płynności zainwestowanych środków.
 
W skład portfela docelowo mogą wchodzić m. in. następujące instrumenty finansowe:
dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
lokaty terminowe i środki pieniężne,
certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa
(w tym ETF) funduszy inwestycyjnych inwestujących
w dłużne papiery wartościowe,
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe, kursy walut bądź notowania dłużnych papierów wartościowych.
 
Funduszem zarządza: mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-06-07 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,09%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Korekta wycen
FUNDUSZ_STABILNY _PORTFEL_AKTYWOW_korekta_wyceny_2020-06-24.pdf 520.3 KB
Karta Funduszu
2021_02_UFK_Stabilny Portfel Aktywów.pdf 632.5 KB
2021_01_UFK_Stabilny Portfel Aktywów.pdf 600.7 KB
2020_12_UFK_Stabilny Portfel Aktywów.pdf 605 KB
2020_11_UFK_Stabilny Portfel Aktywów.pdf 602.3 KB
202010 UFK_Stabilny Portfel Aktywów.pdf 600.8 KB
2020_08_UFK_Stabilny_Portfel_Aktywow.pdf 605.7 KB
2020_07_UFK_Stabilny Portfel Aktywów.pdf 298.7 KB
2020_09_UFK_Stabilny Portfel Aktywów.pdf 603.8 KB
Sprawozdania
Stabilny_Portfel_Aktywow_31_12_2013.pdf 87.3 KB
Stabilny_Portfel_Aktywow_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 290.8 KB
WARTA STABILNY PORTFEL AKTYWOW - 30.06.2014.pdf 435.1 KB
WARTA STABILNY PORTFEL AKTYWOW_sprawozdanie polroczne_31.12.2014.pdf 277.4 KB
WARTA STABILNY PORTFEL AKTYWOW_sprawozdanie roczne_31.12.2014.pdf 297.9 KB
WARTA STABILNY PORTFEL AKTYWOW - 30.06.2015.pdf 267.6 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.5 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 334 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.7 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.6 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.4 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.6 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.1 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.9 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.1 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.4 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.2 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.2 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 199.9 KB
FUNDUSZ_STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.8 KB
STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.7 KB
STABILNY_PORTFEL_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.5 KB

Fundusze Otwarte