Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Modelowy Bezpieczny

Bieżąca wartość: 27,04 pln 2

Opis

kod funduszu: HG11
 
Celem Funduszu HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek porównywalny z innymi, bezpiecznymi formami oszczędzania lub potencjalnie je przewyższający, realizowany poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 100% aktywów Funduszu, inne dłużne papiery wartościowe wymienione stanowią do 40% aktywów Funduszu, depozyty bankowe stanowią do 100% aktywów Funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby Funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu. Minimalny rating dla papierów dłużnych wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub NBP nie może być niższy niż rating Standard & Poor dla długu wewnętrznego Polski lub odpowiadający mu rating innej agencji (Mood's, Fitch, CERA).

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1999-11-08 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-0,22%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty produktu
20200430 Modelowy Bezpieczny.pdf 656.1 KB
20200331 Modelowy Bezpieczny.pdf 828.7 KB
Sprawozdania
WARTA_Modelowy_Bezpieczny_31_12_20131.pdf 86.6 KB
WARTA_Modelowy_Bezpieczny_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.9 KB
Warta Modelowy Bezpieczny - 30.06.2014.pdf 167.2 KB
WARTA Modelowy Bezpieczny_sprawozdanie_polroczne 31.12.2014.pdf 271.8 KB
WARTA Modelowy Bezpieczny_sprawozdanie_roczne 31.12.2014.pdf 292.9 KB
Fundusz Modelowy Bezpieczny - 30.06.2015.pdf 115.8 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 225.9 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.4 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.4 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.3 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.9 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.4 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.9 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.3 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.1 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.3 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.5 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.3 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.3 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.8 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.1 KB
WARTA_MODELOWY_BEZPIECZNY_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.9 KB

Fundusze Otwarte