Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Wzrostu i Dochodu

Bieżąca wartość: 30,03 pln 3

Opis

kod funduszu: HG31
 
Celem funduszu WARTA Wzrostu i Dochodu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe oraz akcje renomowanych spółek. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 60% aktywów funduszu, inne dłużne papiery wartościowe stanowią do 20% aktywów funduszu, akcje spółek publicznych stanowią od 40% do 60% aktywów funduszu, depozyty bankowe stanowią do 60% aktywów funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1999-11-08 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
14,84%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty produktu
20210228 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 837.7 KB
20210131 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 831.3 KB
20201231 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 828.8 KB
20201130 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 827.4 KB
20201031 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 826.9 KB
20200930 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 827.5 KB
20200831 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 824.6 KB
20200731 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 825.9 KB
20200630 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 825.2 KB
20200531 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 828.4 KB
20200430 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 833.6 KB
20200331 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 836.7 KB
20200229 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 836.1 KB
20200131 Wzrostu i Dochodu Karta Funduszu .pdf 832.6 KB
Korekta wyceny
FUNDUSZ_WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_korekta_wyceny_09-31.10.2018.pdf 346.4 KB
Sprawozdania
WARTA_Wzrostu_i_Dochodu_31_12_2013.pdf 87.7 KB
WARTA_Wzrostu_i_Dochodu_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 292.6 KB
Fundusz Wzrostu i Dochodu - 30.06.2014.pdf 168.6 KB
WARTA Wzrostu i Dochodu_sprawozdanie_polroczne_31.12.2014.pdf 269.6 KB
WARTA Wzrostu i Dochodu_sprawozdanie_roczne_31.12.2014.pdf 294.7 KB
Fundusz Wzrostu i Dochodu - 30.06.2015.pdf 115.9 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.6 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 379.1 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 375.1 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.7 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 515.2 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.7 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.5 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.5 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.7 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 204 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.8 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.6 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205.2 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.5 KB
WARTA_WZROSTU_I_DOCHODU_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.3 KB

Fundusze Otwarte