Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA LIBRA

Bieżąca wartość: 147,91 pln 2

Opis

kod funduszu: HG33
 
Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w aktywa charakteryzujące się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję do 100% wartości aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych i pieniężnych, obligacyjnych oraz akcyjnych. Z uwagi na profil Funduszu, większość jego aktywów stanowić powinny jednostki funduszy gotówkowych, rynku pieniężnego oraz obligacyjnych, przy czym jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych stanowić mogą maksymalnie do 50% wartości aktywów netto Funduszu. Środki pieniężne oraz depozyty bankowe stanowić mogą do 10% wartości aktywów Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2004-11-30 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
13,62%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karty Funduszy
202103 Libra Karta Funduszu.pdf 883.3 KB
202102 Libra Karta Funduszu.pdf 879.9 KB
202101 Libra Karta Funduszu.pdf 883.9 KB
202012 Libra Karta Funduszu.pdf 853.5 KB
202011 Libra Karta Funduszu.pdf 860 KB
202010 Libra Karta Funduszu.pdf 860.4 KB
202009 Libra Karta Funduszu.pdf 862.2 KB
202008 Libra Karta Funduszu.pdf 860.6 KB
202007 Libra Karta Funduszu.pdf 858.4 KB
202006 Libra Karta Funduszu.pdf 864.6 KB
202005 Libra Karta Funduszu.pdf 861.5 KB
202004 Libra Karta Funduszu.pdf 861 KB
202003 Libra Karta Funduszu.pdf 856.7 KB
202002 Libra Karta Funduszu.pdf 788.6 KB
202001 Libra Karta Funduszu.pdf 786.8 KB
201912 Libra Karta Funduszu.pdf 786.8 KB
201911 Libra Karta Funduszu.pdf 788.4 KB
201910 Libra Karta Funduszu.pdf 790.3 KB
201909 Libra Karta Funduszu.pdf 788.2 KB
201908 Libra Karta Funduszu.pdf 790.5 KB
201907 Libra Karta Funduszu.pdf 781 KB
201906 Libra Karta Funduszu.pdf 784 KB
201905 Libra Karta Funduszu.pdf 788.7 KB
201904 Libra Karta Funduszu.pdf 784 KB
201903 Libra Karta Funduszu.pdf 789 KB
20190228 Libra Karta Funduszu.pdf 787.6 KB
20190131 Libra Karta Funduszu.pdf 787.9 KB
20181231 Libra Karta Funduszu.pdf 790.4 KB
20181130 Libra Karta Funduszu.pdf 787.4 KB
20181031 Libra Karta Funduszu.pdf 785.5 KB
20180930 Libra Karta Funduszu .pdf 786.6 KB
20180831 Libra Karta Funduszu .pdf 787.5 KB
20180731 Libra Karta Funduszu .pdf 789.6 KB
20180630 Libra Karta Funduszu .pdf 783.9 KB
20180531 Libra Karta Funduszu .pdf 788.8 KB
20180430 Libra Karta Funduszu .pdf 791.4 KB
20180331 Libra Karta Funduszu .pdf 791.9 KB
20180228 Libra Karta Funduszu .pdf 793.3 KB
20180131 Libra Karta Funduszu .pdf 671.7 KB
20171231 Libra Karta Funduszu .pdf 691.1 KB
20171130 Libra Karta Funduszu .pdf 698.2 KB
20170831 Libra Karta Funduszu .pdf 670.7 KB
20170831 Libra Karta Funduszu .pdf 670.7 KB
20170630 Libra Karta Funduszu .pdf 676.6 KB
20170331 Libra Karta Funduszu .pdf 673.8 KB
20170228 Libra Karta Funduszu .pdf 674.8 KB
20170131 Libra Karta Funduszu .pdf 677.2 KB
20161231 Libra Karta Funduszu .pdf 676.8 KB
20160531 Libra Karta Funduszu .pdf 674.2 KB
20161031 Libra Karta Funduszu .pdf 673.8 KB
20160630 Libra Karta Funduszu .pdf 671.5 KB
Sprawozdania
WARTA_LIBRA_31_12_2013.pdf 86.5 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_roczne_31_12_2013.pdf 291.8 KB
WARTA LIBRA - 30.06.2014.pdf 433.5 KB
WARTA_LIBRA_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 86.4 KB
WARTA_LIBRA_SPRAWOZDANIE_ROCZNE_31.12.2014.pdf 89.6 KB
WARTA_LIBRA_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_30.06.2015.pdf 270.6 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.3 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.3 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.2 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 545.8 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.3 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 552.7 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.2 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.8 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.1 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.3 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.1 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.6 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.9 KB
WARTA_LIBRA_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.6 KB

Fundusze Otwarte